Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe toekomst voor de Kleine Nete en het ‘gebied Olympiadelaan’ in Herentals

Nieuwe toekomst voor de Kleine Nete en het ‘gebied Olympiadelaan’ in Herentals

07-05-2021
Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het gebied rond de Kleine Nete en naast de Olympiadelaan? Noteer alvast donderdagavond 10 juni en zondag 13 juni in je agenda. Dan stellen we de eerste onderzoeksresultaten en de mogelijke ideeën graag voor.

Eind 2018 organiseerde provincie Antwerpen in Herentals enkele participatiemomenten, waarop geïnteresseerden hun mening kon geven over de toekomst van het gebied naast de Olympiadelaan. Als waterbeheerder van de Kleine Nete is ook VMM hierbij betrokken. Het gebied is nu deels aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Dat is een reservezone voor woningen, mocht er elders in de stad te weinig ruimte zijn voor voldoende woningen.

Stedelijke functies in evenwicht met recreatie, natuur, erfgoed en water

In die zone vind je o.a. een voetbalclub, moestuinen en braakliggend terrein. Het gebied werd vroeger doorkruist door de stadsomwalling, met de Kattenberg als zichtbaar restant. De Kleine Nete loopt er doorheen, wat het gebied watergevoelig maakt. Bovendien zoekt het ziekenhuis AZ Herentals naar een nieuwe locatie op lange termijn. De provincie Antwerpen wil nu met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) het gebied zo inrichten dat de stedelijke functies in evenwicht zijn met recreatie, natuur, erfgoed en water. 

Sinds de participatiemomenten van 2018 zijn we samen met onder andere de provincie Antwerpen en de stad Herentals met de feedback aan de slag gegaan. Via een overkoepelend gebiedsproject willen we de uitdagingen samen aanpakken, volgens een gemeenschappelijke visie. Op donderdagavond 10 en zondag 13 juni stellen we de eerste onderzoeksresultaten en de mogelijke ideeën graag voor in een webinar. Meer info volgt binnenkort op onze website.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.