Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe aanpak lozing verontreinigd regenwater

Nieuwe aanpak lozing verontreinigd regenwater

19-06-2017
De Vlaamse Milieumaatschappij hanteert een nieuwe aanpak voor de advisering van lozingsdebieten van verontreinigd regenwater. De nieuwe aanpak werd uitgewerkt in samenwerking met het departement Omgeving.

De tot nu gehanteerde aanpak voor het bepalen van de lozingsdebieten hield geen rekening met piekdebieten bij regenweer. Daarom is de nieuwe aanpak conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringssystemen van 20 augustus 2012 gebaseerd op:

  • het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
  • een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet. 

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of ontvangende waterloop.

Op basis van bronmaatregelen, afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de debieten bijgesteld worden.

We vragen om deze aanpak bij aanvraagdossiers voor alle nieuwe bedrijven toe te passen. Voor bestaande bedrijven kan een overgangstermijn voorzien worden en kan de aanpak in overleg besproken worden.

Meer informatie vind je in onze rubriek vergunningen. Voor informatievragen kan  je terecht bij adviesverleners op de buitendiensten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.