Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droogterapport 16 juni 2017

Droogterapport 16 juni 2017

16-06-2017
In heel Vlaanderen is het zeer tot extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker sinds eind vorig jaar is zich een droge situatie aan het opbouwen die door een uitzonderlijk droge maand april, gevolgd door een droge mei en begin van juni acuut geworden is.

Sinds eind april - begin mei bevinden zich delen van Vlaanderen in een waaktoestand droogte die sinds eind mei algemeen geworden is voor Vlaanderen.Dit heeft sinds eind mei een zeer lage bodemverzadiging tot gevolg en momenteel tonen zich ook al duidelijk de effecten op de afvoeren in de waterlopen. Deze droge situatie zal naar verwachting minstens nog tot 23 juni aanhouden. Het is nog te vroeg om deze droge periode echt kwantitatief te vergelijken met droogtes zoals 1976 en 2011, maar de huidige situatie heeft potentieel het risico om zich te ontwikkelen tot een vergelijkbare droogte.

Neerslag


Volgend op de zeer abnormaal droge maand april (gemiddeld 18,0 mm neerslag) werd ook in mei (gemiddeld 35,9 mm neerslag) en begin juni weinig neerslag gemeten over heel Vlaanderen. Tijdens de maanden maart-april-mei viel gemiddeld slechts 99,7 mm neerslag (normaal 187,8 mm te Ukkel). Als gevolg van deze droge periode doet zich sinds eind mei overal in Vlaanderen een waaktoestand met betrekking tot droogte voor. In het Ijzer-, Bovenschelde-, Dender-, Dijle- en Demerbekken geldt deze waaktoestand al een maand. Tot zeker 21 juni wordt nagenoeg geen neerslag voorspeld en zal de droge situatie zich verder ontwikkelen.

Momenteel is het neerslagtekort voor heel Vlaanderen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Voor slechts 6%-31% van de historische waarnemingen was het neerslagtekort hoger dan de huidige situatie.  Recordwaarden voor het neerslagtekort zoals in 2011 of 2015 worden momenteel nog niet waargenomen, maar zijn op enkele locaties niet veraf. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt verwacht dat het neerslagtekort tot zeker 21 juni verder zal stijgen.

Bodemvocht

Op alle meetlocaties daalde zowel de oppervlakkige bodemverzadiging (0-10 cm) als de bodemverzadiging van het hele bodemprofiel (0-70 cm) sterk vanaf half mei ten opzichte van een al wat lager dan gemiddelde situatie medio mei. Momenteel worden waarden voor de  bodemverzadiging waargenomen die bij de laagste voor de tijd van het jaar zijn sinds de start van de metingen.

Afvoer onbevaarbare waterlopen

Momenteel worden op bijna alle locaties lage tot zeer lage debieten en basisdebieten voor de tijd van het jaar gemeten. Op twee derde van de locaties zijn de basisdebieten gedaald tot minder dan 75% van het basisdebiet dat vorige maand nog werd gemeten en worden basisdebieten gemeten die bij de 25% laagste historische waarden voor de tijd van het jaar zijn.  De verwachtingen tot 23 juni tonen een verdere verdroging van de situatie en tonen aan dat de effecten van de droge periode zich nu ook volop doorzetten in de waterlopen.

Grondwater


De grondwaterstand in mei was op drie kwart van de plaatsen laag voor de tijd van het jaar en op meer dan de helft van de locaties historisch laag. Sinds maart is de grondwaterstand algemeen dalende. Bij droog weer in de maand juni worden op meer dan de helft van de meetplaatsen zeer lage grondwaterstanden verwacht.

Lees de volledig analyse in het nieuwe droogterapport op Waterinfo.be

 

Een volgend droogterapport is voorzien voor 21 juni. De indicatoren en voorspellingen die je in het rapport leest, worden ook dagelijks geactualiseerd op www.waterinfo.be.
 
Gerelateerde inhoud
Tips bij droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.