Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Minister Schauvliege geeft aftrap programma Water-Land-Schap

Minister Schauvliege geeft aftrap programma Water-Land-Schap

23-10-2017
Via Water-Land-Schap kunnen lokale initiatieven subsidies aanvragen om uitdagingen als droogte, overstromingen, een goede waterkwaliteit en verzilting aan te pakken. Projectvoorstellen kunnen nog tot 1 maart 2018 ingediend worden.

Waarom dit programma?

De voorbije jaren hebben we in Vlaanderen de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervonden: opvallend zachte winters, zware regenbuien, lange periodes van droogte. Voor de landbouw brengt dat nieuwe uitdagingen met zich mee, uitdagingen waar we best niet op individueel niveau maar wel op  ruimere schaal oplossingen voor zoeken.  

Minister Schauvliege roept lokale coalities op om een voorstel van initiatief in te dienen en mikt op projecten die water, landbouw, natuur, landschap en verstedelijking in één visie samenbrengen om onze beek- en riviersystemen sterker te maken of onze watervoorraden te beschermen en dus de omgeving weerbaarder maken tegen klimaatverandering.

Wanneer indienen?

Je kan projecten indienen tot 1 maart 2018. Uit de ingediende voorstellen zal een jury de 10 meest geschikte voorstellen kiezen. Het zullen die initiatieven zijn die bv. een voorbeeldfunctie hebben, betrokkenheid van lokale actoren stimuleren, oplossingen of een aanpak voor urgente problemen bieden, duurzaam zijn, en bijdragen aan een  robuust waterlandschap, aan de landschapskwaliteit van de omgeving en aan duurzame voedselproductie.  

Half maart 2018 worden dan de 10 geselecteerde projecten bekendgemaakt. Daarna gaan in verschillende regio's in Vlaanderen de lokale coalities aan de slag om voor hun initiatief maatregelen en acties te formuleren die leiden tot duurzame landbouw, waterbeheer en landschap.

Ze krijgen daarvoor ondersteuning van het programmateam samengesteld met deskundigen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij, het instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en van het studiebureau Architecture Workroom Brussels.

Subsidies landinrichting 

Goedkeuring van het project is voorzien eind 2018. Daarna worden een subsidie toegekend van 70% voor het uitvoeren van studies, en van 50% voor het uitvoeren van kleinschalige initiatieven of quick wins. Die laatste kunnen al vanaf 2019 klaar zijn op het terrein. 

Bij complexe projecten, wanneer een inrichtingsplan landinrichting goedgekeurd is, zijn ook subsidies mogelijk van 70% voor uitvoering van kleinschalige werken en voor de opmaak van een onderhouds- of beheerplan en van 50% voor dienstenovereenkomsten of beheerovereenkomsten op maat van provincies of gemeenten, en voor grondverwerving.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.