Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Minister Demir op werkbezoek bij VMM

Minister Demir op werkbezoek bij VMM

04-02-2021
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stak vandaag de handen uit de mouwen aan het wachtbekken dat de Vlaamse Milieumaatschappij aanlegt aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. Zo'n wachtbekken speelt een belangrijke rol om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen.

Buffer- en wachtbekkens spelen een cruciale rol om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. Daarom werden in heel Vlaanderen op strategische plaatsen wacht- en bufferbekkens aangelegd en dijken gebouwd met een totale capaciteit van 27.684.744  m3.

foto“De laatste jaren krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden”, weet ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen die nieuwe realiteit met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige regenval op korte tijd, maak ik deze legislatuur 50 miljoen euro vrij voor extra buffercapaciteit en betere bescherming van woongebieden. 15 miljoen daarvan wordt nog dit jaar geïnvesteerd.”

Op korte termijn worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen meerdere maatregelen genomen om het overstromingsrisico in te perken:

  • Langs de Mark in Herne en Galmaarden worden beschermingsdijken in de centra gerealiseerd en worden extra wachtbekkens gepland.
  • Aan de Noordede in Bredene zal een beschermingsdijk gerealiseerd worden.
  • In Puurs wordt het pompgemaal op de Vliet-Grote Molenbeek grondig vernieuwd.
  • Langs de Maarkebeek in Oudenaarde wordt een winterbed gerealiseerd met als doel in periodes van hoogwater het water beter te kunnen evacueren.

Bij al deze projecten zijn maatregelen voorzien om naast de vermindering van het overstromingsrisico ook de ecologische kwaliteit van de waterlopen te verbeteren.

Bekijk hier het overzicht van geplande werken in 2021 en de werken in voorbereiding tot 2024 >>

FotoMeer bergingscapaciteit

Minister Demir trok naar Sint-Pieters-Leeuw en stak zelf mee de handen uit de mouwen om het overstromingsgevaar te verminderen. “Sint-Pieters-Leeuw werd al verschillende keren zwaar getroffen door overstromingen, vooral in 2010 en 2016. Ook in periodes van droogte heeft de Zuunbeek problemen. Dan is er vissterfte, botulisme en blauwalgen door het ondiepe water. Met deze ingrepen voorkomen we dat die problemen zich in de toekomst opnieuw voordoen”, aldus minister Demir.

De Vlaamse Milieumaatschappij is al jaren bezig om de problemen met wateroverlast en droogte aan te pakken in en rond de Zuunbeek. Zo werden er 3 automatische gestuurde gecontroleerde overstromingsgebieden gegraven met een totale bergingscapaciteit van 342.000m³. In twee wachtbekkens die dateren van de jaren ’70 wordt nu het slib geruimd. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit van het wachtbekken terug volledig op punt gebracht en geeft dit tegelijkertijd de ecologische toestand een duw in de rug. Om te voorkomen dat het slib zich opnieuw afzet in de wachtbekkens en de waterkwaliteit aantast, werd ook een sedimentvang gebouwd. Samen met de aanleg van het derde gecontroleerde overstromingsgebied, liet de VMM de rechtgetrokken Zuunbeek ook weer opnieuw meanderen, waardoor nabijgelegen weilanden en natuurgebieden extra water konden bergen. In droge periodes kan het water als gevolg van de trage afvoer beter infiltreren.

Aantrekkelijke biotoop

Bij de bouw van wacht- en bufferbekkens wordt de omgeving ook altijd aangepakt om er een aantrekkelijke biotoop van te maken of houden voor waterdieren en vogels. In Sint-Pieters-Leeuw zal een nieuwe dwarsdijk watervogels broed- en rustgelegenheid én een bijkomende moerashabitat geven. Er kunnen ook meer waterplanten groeien. De moeraszones aan de rand van het wachtbekken worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht. Om botulisme en vissterfte te voorkomen, worden enkele zones uitgediept. Daar kunnen de vissen zich dan terugtrekken bij zuurstofgebrek in de zomer of als de vijver dichtvriest in de winter.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.