Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Hoe erfsappen in de waterloop vermijden?

Hoe erfsappen in de waterloop vermijden?

20-12-2016
De waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert stilaan. Er is nog ruimte voor kwaliteitswinst, bijvoorbeeld door te vermijden dat erfsappen in de waterlopen terecht komen. Hoe doe je dat? Enkele tips op een rijtje.

Erfsappen zijn vloeistoffen die ontstaan bij activiteiten op een erf, zoals silosappen die vrijkomen bij de opslag van maïs of andere (voeder)gewassen, maar ook regenwater dat afstroomt van de kuilplaat of van het erf. Zelfs in kleine hoeveelheid hebben die een grote impact op de waterkwaliteit wanneer het in een waterloop terechtkomt of in de bodem infiltreert. Wist je dat het onverdunde sap uit een maïssleufsilo tot drieduizend keer meer organische stof kan bevatten dan wat goed is voor een waterloop?

Hoe aanpakken?

  • Hou de verhardingen proper.Bezinkbekken
  • Dek voedersilo’s goed af.
  • Vermijd lekken en verliezen uit silo’s.
  • Vang mestsappen van vastemestopslag op in een opslagput/gierkelder.
  • Vang verontreinigd/nutriëntenrijk water dat van je erf afstroomt op in een reservoir zonder aansluiting naar een waterloop of een gracht. Lekkende opslagtankNutriëntenrijk water uit het reservoir kan je uitrijden op het land, rekening houdend met de mestwetgeving.

Meer informatie over duurzaam watergebruik op landbouwbedrijven vind je op website van het Departement Landbouw en Visserij in de praktijkgids Water.

  • Vang regenwater van de daken op. Je kan het goed hergebruiken. Vermijd dat regenwater van de daken op vervuilde verhardingen terechtkomt.

Surf naar mapman.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.