Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Heffingsbiljetten voor gezinnen verstuurd

Heffingsbiljetten voor gezinnen verstuurd

14-10-2015
Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de factuur van hun watermaatschappij. Maar gezinnen met een eigen waterwinning (grondwater) en abonnees van Brabant Water betalen mee voor de zuivering van het afvalwater via de heffing op de waterverontreiniging. Die gezinnen ontvangen binnenkort het heffingsbiljet 2015 van de VMM in de bus.

Bepaalde gezinnen moeten de heffing op de waterverontreiniging niet betalen:

  • gezinnen met een inwonend gezinslid dat geniet van:
    • een leefloon of levensminimum van het OCMW;
    • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen;
    • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • gezinnen die zelf hun afvalwater zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Meer informatie over de berekening van de heffing, het aanvragen van een vrijstelling of indienen van een bezwaar vind je op www.vmm.be/water/heffingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.