Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Grondwaterstanden stabiliseren

Grondwaterstanden stabiliseren

08-07-2020
De afgelopen weken daalden de absolute freatische grondwaterstanden minder snel dan in de drogere maanden daarvoor. Voor de tijd van het jaar zijn er begin juli 61% lage of zeer lage grondwaterstanden.

Na de zeer droge maanden april en mei kende juni voor het grootste deel van Vlaanderen normale neerslaghoeveelheden (gemiddelde: 68,1 mm; normaal te Ukkel: 71,8 mm) met lokaal soms hevig onweer.

De komende dagen wordt nog regelmatig wat neerslag voorspeld (gemiddeld 24,5 mm tot 17 juli; bron: KMI) waardoor de toestand overal in Vlaanderen nog wat verder zal verbeteren.

De afgelopen weken daalden de absolute freatische grondwaterstanden minder snel dan in de drogere maanden daarvoor. Op 6 juli vertonen 37% van de locaties zeer lage peilen, naast 51% van de locaties met lage peilen (samen ca. 88%). Het aandeel zeer lage peilen voor de tijd van het jaar nam in juni af. Toch vertonen op 6 juli nog 32% van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 29% locaties met lage peilen voor de tijd van het jaar (samen ca. 61%). Op die locaties verwachten we een hogere freatische grondwaterstand op dezelfde dag in het jaar.

In vergelijking met begin juli 2019 vertonen de freatische grondwaterstanden dit jaar (begin juli 2020) zowel relatief als absoluut een gelijkaardig aandeel lage tot zeer lage peilen.

Hoewel de debieten op de onbevaarbare waterlopen in juni na buien regelmatig wat stegen, daalden debiet en peil na enkele dagen zonder neerslag vaak weer snel tot lage en zeer lage waarden voor de tijd van het jaar. Debieten blijven op 11,7% van de meetposten zeer laag, op 7,8% laag en op 22,1% eerder laag voor de tijd van het jaar. Door de voorspelde regen zullen zich tijdelijk wat hogere debieten voordoen op veel waterlopen, maar de verwachte regen zal niet volstaan voor een structurele verbetering.

Lees meer in het toestandsrapport juli 2020

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.