Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Samen voor een klimaatbestendige Warmbeek

Samen voor een klimaatbestendige Warmbeek

16-07-2020
Beken en rivieren eindigen niet aan de grens, maar vragen integendeel een krachtige gestroomlijnde aanpak voor het hele stroomgebied. Daarom slaan 13 Vlaamse en Nederlandse partners de handen in mekaar voor een gemeenschappelijke visie op de Warmbeek-Tongelreep.

Als waterloopbeheerder heeft de VMM de voorbije jaren al enkele mooie projecten gerealiseerd op de Warmbeek, zoals het oplossen van 2 vismigratieknelpunten. We plannen ook nog een hermeanderingsproject  en werken via het interregproject IMPAKT mee aan het reduceren van de effecten van overstortwerking naar de Warmbeek.

Over de grens

Door samen te werken over de grens heen, gaan we nog een stap verder en willen we voor de hele beekvallei een visie ontwikkelen die inzet op klimaatadaptatie, natuur en waterbeleving.

  • Hoe kunnen we op een slimmere manier water vasthouden voor de natuur en langdurige droge periodes in de zomer op onze zandgronden overbruggen?
  • Hoe kunnen we in zeer natte periode water opvangen en afvoeren in landelijk en stedelijk gebied?

Het zijn enkele vragen waarmee 14 partners nu aan de slag gaan. Na het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie, willen we eind 2021 tot een uitvoeringsprogramma komen.

De intentieverklaring is nu getekend door Provincie Brabant (NL), Provincie Limburg (BE), De Vlaamse Milieumaatschappij, Waterschap de Dommel, Watering De Vreenebeek, Natuurgrenspark De Groote Heide, gemeenten Eindhoven, Hamont-Achel, Pelt, Valkenswaard, Waalre, Bocholt en Peer.

 Warmbeek 2

Ken je de Warmbeek?

De Warmbeek ontspringt in Peer, verandert van naam naar Tongelreep bij het passeren van de Nederlandse grens en mondt uit in de Dommel in de Genneper Parken in Eindhoven. Het is één van de belangrijke waterlopen in de omgeving van Natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd  een  beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is een deel daarvan een Europees beschermd Natura 2000-gebied.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.