Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / 5,75 miljoen euro voor wateroplossingen in landelijk gebied

5,75 miljoen euro voor wateroplossingen in landelijk gebied

06-07-2020
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de problemen met water in landelijke gebieden samen aanpakken met landbouwers en andere spelers in de open ruimte. Met het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap’ investeert Demir de komende jaren 5,75 miljoen euro in verschillende waterinitiatieven.

Een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Dat zijn de doelstellingen van het landinrichtingsproject ‘Water-Landschap’.

Voor de lancering van de eerste maatregelen die in uitvoering kunnen gaan trok de minister samen de partners van het landinrichtingsproject en met de leden van het lokale samenwerkingsverband 'Herk- en Mombeekvallei' naar de Batsheerse Beemd in het Limburgse Heers.  Daar kon ze met eigen ogen zien welke resultaten lokale samenwerking rond water kan opleveren.

Bekijk alle foto's van het terreinbezoek op vlm.be

In een eerste fase kent Demir 257.350 euro toe voor 7 gebieden in Vlaanderen:
  • Met het project ‘Barbierbeek verbindt’ in het Waasland (Oost-Vlaanderen) wordt samen met landbouwers de aanleg van bufferzones langs de Barbierbeek voorbereid en worden oplossingen gezocht voor de waterhuishouding van de landbouwers. Door de bufferzones wordt het water in de winter maar ook tijdens stevige regenbuien in de zomer vastgehouden, opgeslagen en is het beschikbaar voor landbouwers in drogere periodes. Demir trekt daarvoor 62.000 euro uit.
  • In de Vallei van de Aa op grondgebied van de gemeenten Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Antwerpen) wordt met ‘Beek. Boer. Bodem.’ worden voor 52.000 euro kleinschalige landbouwmaatregelen zoals stuwtjes op afwateringsgrachten met het oog op het vasthouden van regenwater uitgewerkt in samenwerking met o.a. Agrobeheercentrum Eco².
  • Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren wordt in de Herk- en Mombeekvallei (Limburg) 17.500 euro geïnvesteerd in het randenbeheer van laagstamfruitplantages en grasland als biodiverse erosiewerende maatregel die zowel de waterkwaliteit ten goede komt als de kans op modderstromen in de dorpen laat afnemen..
  • In de Laakvallei rond Aarschot, Rotselaar en Tremelo (Vlaams-Brabant) wordt langsheen De Laak, een oude zijloop van de Demer, 18.500 euro geïnvesteerd in het duurzaam beheer van rietkragen. Rietkragen zorgen namelijk voor waterzuivering en het langzamer laten afstromen van het water.
  • In het kader van waterbeheer in Maasvallei en Kempenbroek worden samen met het regionale landschap Kempen en Maasland voor 26.850 euro voorbereidingen getroffen om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, door bij de landbouwuitbating het grondwaterpeil hoog te houden.
  • In Ravels wordt samen met de provincie Antwerpen werk gemaakt van peilgestuurde drainage. Demir trekt daar 70.000 euro voor uit.
  • Samen met de provincie West-Vlaanderen wordt 20.000 euro uitgetrokken, waarvan Demir de helft financiert, om demonstratieprojecten op te zetten op de waterlopen in de Westhoek om de waterkwaliteit te verbeteren en erosie tegen te gaan.

De Vlaamse financiering komt overeen met de helft van de kostprijs. De andere partners leggen daar hetzelfde bedrag bovenop zodat de projecten samen over 515.200 euro beschikken.

Meer weten? www.waterlandschap.be

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.