Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Grensoverschrijdend wateroverleg Dijle en Laan

Grensoverschrijdend wateroverleg Dijle en Laan

16-12-2015
Waterlopen kennen geen grenzen. In 2015 vonden Vlaamse en Waalse waterbeheerders elkaar voor een betere samenwerking in het beheer van de Dijle, de Laan en hun zijlopen. De samenwerking werd gecoördineerd door de bekkensecretariaten van het Dijle-Zennebekken en het Demerbekken samen met Contrat de Rivière Dyle-Gete. De Vlaamse en Waalse waterbeheerders en betrokken partners wisselden er informatie uit en bespraken er concrete dossiers.

Waterbeheer en -kwantiteit

Een eerste overleg stond in het teken van waterbeheer en waterkwantiteit. De Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie Waals-Brabant spraken af om de waterplant grote waternavel samen te bestrijden. Deze exoot tiert welig in de Grande Marbaise, een grensoverschrijdende zijloop van de Dijle in Sint-Agatha-Rode. Verder werden er afspraken gemaakt over het toelaten van kano- en kajakvaart op het deel van de Dijle dat de gewestgrens volgt tussen Ottenburg en Florival. Ook de overstromingsproblematiek langs de Dijle werd besproken. In Vlaanderen wordt in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven een extensief beheer gevoerd. De rivier kan hier ongestoord meanderen en staat in contact met zijn natuurlijke overstromingsvlakte. In Wallonië is een groot deel van het gebied sterk geürbaniseerd met veel intensieve landbouw en zijn er weinig mogelijkheden om de Dijle vrij te laten meanderen en overstromen. Tussen Waver en de taalgrens zal gekeken worden of een gelijkaardig extensief beheer van de Dijle zoals in Vlaanderen mogelijk is. Wallonië en de provincie Waals-Brabant leggen verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden aan in het stroomopwaartse deel van het bekken, wat ook een positief effect zal hebben op de waterafvoeren in Vlaanderen.

Waterkwaliteit

Op een tweede overleg lag de focus op de waterkwaliteit. De resultaten van kwaliteitsmetingen in de gewestgrensoverschrijdende Dijle en Laan werden uitgewisseld. Er werd gekeken naar de evolutie van de waterkwaliteit en naar de doelstellingen voor deze waterlopen in de planperiode 2016-2021. Elk gewest heeft heel wat acties en maatregelen voorgesteld om deze doelstellingen te bereiken. Werken in Wallonië, zoals de uitbreiding of ingebruikname van waterzuiveringsinstallaties, blijken een duidelijk positief effect te hebben op de waterkwaliteit van het Vlaamse deel van Dijle en Laan. Ook de vismigratieknelpunten werden in kaart gebracht. De Dijle en de Laan zijn in Vlaanderen al volledig migratievrij, maar in Wallonië bevinden zich nog verschillende belangrijke knelpunten. Momenteel gaat men na welke van deze resterende knelpunten prioritair moeten worden weggewerkt.

Deze intergewestelijke samenwerking bewijst duidelijk haar nut en wordt in de toekomst zeker verder gezet.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.