Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Riviercontract moet overstromingsrisico verminderen

Riviercontract moet overstromingsrisico verminderen

01-12-2015
Om het overstromingsrisico in de Maarkebeekvallei drastisch te verminderen, hebben de Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie Oost-Vlaanderen, Oudenaarde en Maarkedal de handen in mekaar geslagen. Dat engagement hebben ze in een riviercontract gegoten en op 1 december ondertekend.

Met dit contract zetten de vier partners het schouders onder een pakket maatregelen die nodig zijn om het overstromingsrisico in de toekomst te verminderen. De Maarkebeek is in het verleden al een paar keer overstroomd, met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de vallei. Het riviercontract is het startsein voor een hele reeks ingrepen op en rond de Maarkebeekvallei. De komende jaren zal in de vallei dan ook regelmatig veranderingen zien die een duidelijke ruimtelijke impact hebben.

Ondertekening riviercontractBelangrijk daarbij is ook dat de maatregelen kaderen in een breder ruimtelijk verhaal voor de volledige beekvallei. Dit gebeurt via een participatief proces met alle betrokken actoren en bewoners. Het eindresultaat van dit proces is een gedragen gebiedsvisie die de globale ontwikkelingsrichting voor de Maarkebeekvallei zal aangeven.

 

 

Hoe opgebouwd?

Ondertekening riviercontract 2Het riviercontract voor de Maarkebeek is het eerste totaalplan dat volledig rekening houdt met de 3 P’s van de meerlaagse waterveiligheid: protectie, preventie en paraatheid.

  1. Protectieve maatregelen. In het contract staan structurele maatregelen die de kans op overstromingen doen afnemen zoals het bouwen van dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden
  2. Preventie betekent voorkomen dat er schade optreedt aan gebouwen bij overstromingen door deze waterbestendig te maken. Daarnaast zullen ook nog niet aangesneden bouwgronden een grondige analyse ondergaan om te bepalen of bouwen er al dan niet nog wenselijk is. In de nog geschikte zones zal nieuwe bebouwing voldoende hoog moeten zijn om de schade bij overstromingen te beperken.
  3. Paraatheid betekent dat er bij dreigende overstroming tijdig gewaarschuwd wordt. Dit moet garanderen dat de bevolking en de hulpdiensten tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen.

Lees meer over protectie, preventie en paraatheid

Lees hier het volledige riviercontract

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.