Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Geen pesticiden meer op openbaar terrein

Geen pesticiden meer op openbaar terrein

05-01-2015
1/01/2015 - Vanaf vandaag geldt een strengere wetgeving voor het gebruik van pesticiden door openbare diensten en beheerders van terreinen. Gemeenten, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen. Voor alle overige terreinen die publiek toegankelijk zijn, geldt een minimumgebruik.

Waarom verstrengt de wetgeving?

Pesticiden zijn schadelijk voor de mens en het milieu. Ze tasten het grondwater aan en spoelen met het regenwater mee naar onze waterlopen. Zo bedreigen pesticiden de watervoorraden en dus ook het water waarvan we drinkwater maken.

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons, …;
  • op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
  • in een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
  • op bermen.

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Bijvoorbeeld als er voor bepaalde soorten planten of dieren geen afdoende niet-chemische bestrijding bestaat, of als pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen.

Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:

  • op verhardingen groter dan 200m²;
  • op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen.

Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken. Bij de aanleg of heraanleg (van delen) van het domein moet de pesticidentoets toegepast worden. De leidraad pesticidentoets bundelt de verschillende aspecten waar je in de ontwerpfase rekening mee kan houden om het domein op een efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden. Waar bestrijding toch nodig is, kies je het best zoveel mogelijk voor niet-chemische alternatieven.

Meer details over de nieuwe wetgeving vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.