Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Drinkwater in Vlaanderen haalt alle kwaliteitseisen in 2015

Drinkwater in Vlaanderen haalt alle kwaliteitseisen in 2015

24-10-2016
De kwaliteit van het drinkwater aan de kraan was goed in 2015. Uit de analyse van de controles van de watermaatschappijen blijkt dat het drinkwater voldoet aan alle kwaliteitseisen. We moeten wel aandacht blijven hebben voor loden leidingen in huis of in openbare gebouwen.

Goede kwaliteit

Zowel aan de kraan als in het drinkwaternet was het drinkwater in 2015 in Vlaanderen goed. Aan de kraan voldeed het drinkwater in 99,69 % van de gevallen aan de kwaliteitseisen. Ook het water in het drinkwaternet, voldeed bijna altijd aan de opgelegde normen.

Aan de kraan overschrijdt lood het vaakst de norm (1,90%), gevolgd door nikkel, enterokokken en nitriet. De oorzaak voor loodoverschrijding ligt vooral bij de abonnee die in huis nog loden leidingen heeft en gedeeltelijk bij de waterleverancier.

In de leveringsgebieden werden in een beperkt aantal leveringsgebieden normoverschrijdingen voor vier gezondheidsrelevante parameters vastgesteld, namelijk E. coli, enterokokken, nitraat en nitriet. Die zijn altijd  onmiddellijk opgevolgd door de watermaatschappij, waardoor er geen risico’s voor de gezondheid ontstonden.

Ook op pesticiden werd gecontroleerd. De teruggevonden concentraties houden - op basis van de bestaande kennis - geen risico in voor de gezondheid.

Extra aandacht voor lood

We moeten blijvend een verhoogde aandacht hebben voor lood in drinkwater in Vlaanderen. Vooral in publieke gebouwen en op plaatsen  waar jonge kinderen vaak komen, zoals de kinderopvang, peutertuinen, kleuterscholen en het basisonderwijs. Een risicoanalyse van de binneninstallatie van publieke gebouwen kan blootstelling aan kinderen voorkomen of aanpakken. Dit is dan ook één van de acties uit het Actieplan Loodpreventie in drinkwater van de Vlaamse overheid.

Lees meer over loden leidingen aanpakken.

Lees het rapport Drinkwaterkwaliteit in 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.