Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Kwaliteit van het drinkwater in 2015

Kwaliteit van het drinkwater in 2015

Uitgave 24-10-2016In dit rapport staan de resultaten van de kwaliteitscontroles van het drinkwater dat in Vlaanderen verdeeld wordt.

Enkele opvallende conclusies:

  • De watermaatschappijen controleren voldoende tot zelfs meer dan de minimumvereisten.
  • De drinkwaterkwaliteit aan de kraan was ook in 2015 goed. Het totale conformiteitpercentage is hoger dan 99,69 %.
  • De meeste normoverschrijdingen voor de gezondheidsrelevante parameters zijn vastgesteld voor lood, gevolgd door nikkel, Enterococcen en nitriet.
  • Voor lood ligt de oorzaak vooral bij de abonnee en gedeeltelijk bij de waterleverancier. Tussen 2008 en 2013 is er een duidelijke daling merkbaar bij de gerapporteerde overschrijdingen van de geldende norm van 10 µg/l. Sinds 2014 is er weer een lichte stijging tot 1,90 % in 2015. Een verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft nodig.
  • Een analyse van de resultaten van de operationele controle toont aan dat het drinkwater dat in Vlaanderen verdeeld wordt, bijna steeds voldoet aan de opgelegde normen.
  • Voor vier gezondheidsrelevante parameters E. coli, Enterococcen, nitraat en nitriet werden in een beperkt aantal leveringsgebieden normoverschrijdingen vastgesteld. Deze werden steeds onmiddellijk opgevolgd door de watermaatschappij, waardoor er geen risico’s voor de volksgezondheid ontstonden
  • Dit rapport bevat ook de opvolging van asbest in drinkwater. Zo zijn de resultaten van de saturatie-index opgenomen.
  • Uit de data van de individuele pesticiden en metabolieten blijkt dat er 17 normoverschrijdingen voor BAM voorkomen verspreid over drie leveringsgebieden in Vlaanderen. De teruggevonden concentraties houden - op basis van de bestaande kennis - geen risico in voor de volksgezondheid.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.