Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Bewoners leren “De Vernieuwde Stad” kennen

Bewoners leren “De Vernieuwde Stad” kennen

01-07-2024
In Oostende kregen de buurtbewoners van het project “De Vernieuwde Stad” toelichting over het project tijdens een bewonersvergadering. Dit najaar gaat het project de volgende fase in met het indienen van de omgevingsvergunning . De start van de eerste bouwfase is voorzien voor midden 2026. Drie verouderde appartementsblokken met 407 appartementen worden vervangen door 485 wooneenheden in dertien kleinere kwalitatieve, duurzame gebouwen rond drie centrale groene pleinen. De VMM legt er, als beheerder, het Provinciegeleed gedeeltelijk open.

De Nieuwe Stad werd in 1972 gebouwd door de twee sociale huisvestingsmaatschappijen van  Oostende. Ondertussen zijn de gebouwen verouderd en dringt nieuwbouw zich op. Kurt Claeys, voorzitter van woonmaatschappij Woonsprong, licht toe: “Deze bouwplannen bestaan al langer. Toen was het plan was om eind 2023 te starten met de bouw, maar om een kader voor de nieuwe sociale huisvesting te creëren, was een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. Nu het RUP er is en de nieuwe plannen hierop afgestemd zijn, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen, een belangrijke volgende stap in het project.”

Groen staat centraal rond de opengelegde beek en het buurtpark

Vernieuwde stad voor

 “De Vernieuwde Stad” wordt een groene omgeving langs het water met 3 intieme hoven en een centraal buurtpark.  In het nieuwe plan speelt groen een hoofdrol, vooral rond het deels opengelegde Provinciegeleed (de Dode Kreek) en in het buurtpark. De groene ruimtes bieden rust en ontspanning en bevorderen de sociale interactie onder de bewoners. In het collectief paviljoen komt een buurtbib. Er is ook ruimte voorzien voor een moestuin, barbecue, afvalsorteren, een miniforrest, sportvoorzieningen en ruimte voor fietsen. Er wordt ingezet op het behoud van bestaande bomengroepen en het aanplanten van inheemse bomen (minstens 1 boom per woning), wat zorgt voor een natuurlijke en duurzame omgeving van alle bewoners. Het Provinciegeleed wordt kwalitatief opengelegd en er komt een veilig fiets- en wandelpad, dat een verbinding vormt met het Groen Lint. Een ecologisch landschap wordt aangelegd met speelheuvels en verdiepte parkeerzones voor waterbuffering. Om de ecologische voetafdruk te verminderen, worden bepaalde straten autoluw gemaakt. Dit bevordert niet alleen de luchtkwaliteit, maar creëert ook meer ruimte voor groen en waterbeheer.

Openlegging Provinciegeleed

vernieuwde stad na

“Het openleggen van het Provinciegeleed heeft veel voordelen”, duidt Maarten Goegebeur, gebiedsingenieur van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Provinciegeleed zorgt voor de afwatering van de middenkustpolders en evolueert van de huidige, ingekokerde 1,3km naar 750m openelegd en 550 ingekokerd.,Het verbetert de waterkwaliteit, vermindert de druk op de rioleringen, verkleint de kans op wateroverlast en maakt de wijk weerbaarder tegen droogte. Het helpt ook herstel van biodiversiteit, verhoogt de waterbewustzijn en is een meerwaarde in de publieke ruimte. Het project houdt rekening met de waterdoorlaatbaarheid van de bodem en creëert bufferzones om wateroverlast te verminderen. De open ruimten worden zo ingericht dat ze kunnen dienen als wateropvanggebieden tijdens hevige regenval. Het ontwerp van “De Vernieuwde Stad” houdt rekening met duurzaam waterbeheer. Er worden technieken toegepast zoals waterdoorlatende bestrating en infiltratievoorzieningen om regenwater op een natuurlijke manier te laten infiltreren en de druk op het rioolstelsel te verminderen. 

vernieuwde stad na2

Alle informatie over het project

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.