Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Betere bescherming grondwater door goedkeuring Grondwatertrein

Betere bescherming grondwater door goedkeuring Grondwatertrein

01-07-2024
Op 21 juni 2024 keurde de Vlaamse Regering de Grondwatertrein definitief goed. Dit wijzigingsbesluit op de VLAREM heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. De wijzigingen hebben betrekking op thema’s zoals grondwaterwinning (waaronder bemaling en drainage), circulair watergebruik, droogleggingsprojecten, geothermie…

Inhoudelijke wijzigingen

Inhoudelijk zorgt de Grondwatertrein voor heel wat wijzigingen aan het Omgevingsvergunningenbesluit, VLAREL en VLAREM, de wetgeving die instaat voor de bescherming van het leefmilieu in Vlaanderen. De wijzigingen hebben als doel om het grondwater kwalitatief en kwantitatief beter te beschermen door bv. strenger toe te zien op grondwaterwinningen en bemalingen of aangepaste voorwaarden voor de lozing van bemalingswater.

Bemalingen

Ze bevatten ook ingrepen die de grondwatertafel aanvullen zoals de verplichting om nieuwe drainages peilgestuurd te maken in bepaalde gebieden.

Verder stimuleert de Grondwatertrein ook circulair watergebruik door de aanpassing van voorwaarden voor kunstmatige aanvulling van grondwater.

Analoog wordt met de aanpassingen rond geothermie ook de energietransitie gefaciliteerd. 

Inwerkingtreding van de Grondwatertrein

De grondwatertrein treedt deels in werking tien dagen nadat het besluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. De overige aanpassingen gaan in na aanpassing van het omgevingsloket. De bevoegde minister stelt hiervoor de exacte datum vast.

Op 24 september 2024 vindt een beleidsforum plaats waar de concrete wijzigingen van de grondwatertrein zullen worden toegelicht.

Alle inhoudelijke wijzigingen en andere informatie over de Grondwatertrein »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.