Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Beste resultaten fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater in 20 jaar

Beste resultaten fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater in 20 jaar

02-06-2016
De meetresultaten in het Vlaamse oppervlaktewater voor zuurstof, zoutgehalte en zuurtegraad waren zeer goed in 2015. De resultaten zijn de beste van de voorbije 2 decennia. Voor de nutriënten nitraat en fosfaat zien we sinds het begin van de metingen ook een positieve evolutie, maar daar zijn verdere inspanningen nodig om de normen te halen.

We spreken pas over een goede ecologische toestand als een waterlichaam  goed scoort voor de parameters opgeloste zuurstof,  geleidbaarheid, zuurtegraad, fosfor, stikstof en nitraat. Er blijven verdere inspanningen nodig om de normen te behalen en dus om een goede ecologische toestand in de watersystemen te  bereiken.

Bekijken we die parameters even van dichtbij:

  • De gemiddelde zuurstofconcentratie is de laatste jaren geleidelijk toegenomen. De gemiddelde zuurstofconcentratie is 8,3 mg/l en is de op een na hoogst gemeten waarde sedert het begin van de metingen.
  • De geleidbaarheid schommelt de laatste jaren vooral onder invloed van de neerslaghoeveelheid.
  • Voor de zuurtegraad blijft de toestand al een aantal jaar stabiel. Ongeveer 86% van de meetplaatsen voldoen aan de norm.
  • Voor fosfor en orthofosfaat voldoet 24% van de meetplaatsen  aan de normen .
  • Voor totaal stikstof voldoet 35,4% van de meetplaatsen aan de norm.
  • Voor nitraat  bleef de gemiddelde concentratie vergelijkbaar met het cijfer van 2014. Het aantal meetplaatsen dat aan de norm voldoet, daalde tot 76,5%.

Lees meer in het rapport Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.