Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015

Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2015

Uitgave 02-06-2016In het rapport lees je over de toestand van de Vlaamse waterlichamen in 2015 voor de belangrijkste fysisch-chemische parameters zoals zuurstof, geleidbaarheid, zuurtegraad en nutriënten.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De gemiddelde zuurstofconcentratie is de laatste jaren geleidelijk toegenomen.
  • De geleidbaarheid schommelt de laatste jaren vooral onder invloed van de neerslaghoeveelheid.
  • Voor de zuurtegraad blijft de toestand al een aantal jaar stabiel. Ongeveer 86% van de meetplaatsen voldoen aan de norm.
  • Voor totaal fosfor en orthofosfaat is het aantal meetplaatsen dat aan de normen voldoet het hoogste sinds de start van de metingen. Het blijft echter nog steeds maar om 8, respectievelijk 24% van de meetplaatsen te gaan.
  • Voor totaal stikstof voldoet 35,4% van de meetplaatsen aan de norm wat het beste resultaat ooit is.
  • Voor nitraat is er een gemengd beeld. Alhoewel de gemiddelde concentratie gelijk bleef, voldoen er in 2015 minder meetplaatsen aan de norm.

Verdere inspanningen blijven nodig om de goede ecologische toestand van onze watersystemen te behalen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.