Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Zware metalen in depositie

Zware metalen (As, Cd, Pb en Ni) in neervallend stof (depositie)

 • Er is een verhoogde depositie van arseen (As), cadmium (Cd) en lood (Pb) rond industriële sites in Hoboken en Beerse
 • in 2021 was er in Hoboken een indicatieve overschrijding van de VLAREM-richtwaarde voor lood 
 • Globaal was er tot 2018 een sterk dalende trend van de depositie van arseen, cadmium en lood in Beerse sinds de start van de metingen
 • In Hoboken was deze sterk dalende trend er enkel voor arseen en lood; de cadmiumdepositie bleef globaal gezien stabiel. Op basis van de voorlopige meetgegevens van het huidige jaar wordt ook een tussentijdse evaluatie gemaakt.
 • In 2019 en 2020 was de depositie van arseen, lood en nikkel (Ni) in Hoboken en Beerse hoger dan in 2018, in 2021 trad er opnieuw een sterke daling op voor deze parameters.
Laatst bijgewerkt: juni 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de grens- en richtwaarden voor zware metalen in neervallend stof (in µg/m³):

CadmiumLood
VLAREM II-grenswaarde 3000
VLAREM II-richtwaarde 20 250

toestandToestand in 2021 

In 2021 was er een indicatieve overschrijding van de VLAREM-richtwaarde voor lood in Hoboken. In Hoboken was het jaargemiddelde bijna 2 keer hoger dan de VLAREM richtwaarde.
De grenswaarde voor lood en de richtwaarde voor cadmium zijn wel gehaald.
De toetsing is indicatief omdat de VMM sinds 2015 bemonstert en analyseert volgens de Europese norm en die verschilt van VLAREM II.  

De depositie van zware metalen is sterk verschillend tussen meetplaatsen:

 • Verhoogde depositie van arseen, cadmium en lood rond industriële sites in Hoboken en Beerse
 • Het jaargemiddelde was in het achtergrondgebied Koksijde 5 tot 110 keer lager dan in de hotspotgebieden van Hoboken en Beerse

 evolutieEvolutie 

In Beerse:

 • Globale daling van de lood-, arseen- en cadmiumdepositie sinds 2005, maar wel schommelingen tussen jaren

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten »

In Hoboken:

 • Daling van de lood- en cadmiumdepositie tussen 2004 en 2010
 • Stijging van cadmiumdepositie tussen 2011 en 2015, gevolgd door een daling tot 2018
 • Stabiele looddeposities tussen 2011 en 2018
 • Globale daling van de arseendeposities tussen 2007 en 2018
 • Sterke stijging van de depositie van de 4 zware metalen in 2019 en 2020, in 2021 terug een daling van de depositie. 

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten »

In Koksijde:

 • Stabiele, lage waarden voor de arseen-, cadmium- en nikkel- en looddeposities over de hele tijdsperiode 

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen komen niet aan bod, omdat een verhoogde uitstoot en blootstelling zich voordoet in specifieke zones. Voor de specifieke zones werden er met de betrokken bedrijven actieplannen opgesteld o.a. voor Hoboken (lood, arseen en cadmium). 

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.