Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Concentratie zware metalen

Zware metalen (As, Cd, Pb en Ni) in de omgevingslucht

 • De concentratie aan de zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), lood (Pb) en nikkel (Ni)
  werd gemeten in fijn stof (PM10-fractie)
 • Er zijn verhoogde concentraties rond industriële sites in Hoboken, Beerse en Genk, maar deze concentraties vertonen wel een dalende trend doorheen de tijd
 • De Europese streefwaarde voor arseen werd in 2021 niet gehaald op 2 meetplaatsen in Hoboken. De grenswaarde voor lood en de streefwaarden voor cadmium en nikkel werden wel gehaald in Hoboken.
 • Op de andere meetplaatsen lagen de jaargemiddelden ruim onder de Europese grens- en streefwaarden
Laatst bijgewerkt: juni 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de grens-, streef- en advieswaarden voor zware metalen (in ng/m³): 

ArseenCadmiumLoodNikkel
EU-grenswaarde vanaf 01/01/2005 500
EU-streefwaarde vanaf 31/12/2012 6 5 20
VLAREM II-grenswaarde 30
WGO-advieswaarde 5 500

toestandToestand in 2021 

In de regio Hoboken was er in 2021 een overschrijding van de Europese streefwaarde voor arseen op twee van de drie meetplaatsen. 
Op de twee meetplaatsen die vlak naast Umicore liggen, daalden de jaargemiddelden in 2021 in de richting van de Europese streefwaarde.
Op de andere locaties en voor de andere zware metalen werden de doelstellingen wel gehaald. 

 Verhoogde concentraties werden gemeten rond industriële sites:

 • Hoboken en Beerse: verhoogde concentraties van arseen, cadmium en lood
 • Genk: verhoogde concentraties van nikkel

Op basis van de metingen was er in 2021 enkel een overschrijding van de Europese streefwaarde voor arseen in Hoboken. Op basis van modellering waren er volgende overschrijdingen:

 • Hoboken: overschrijdingszone voor arseen
 • Beerse: kleine overschrijdingszone voor cadmium en lood
 • Genk: kleine overschrijdingszone voor nikkel 

 evolutieEvolutie 

In het algemeen is er sinds 2000 een dalende trend op de meetplaatsen met de hoogste concentraties:

In Beerse:

 • Na de hogere jaargemiddelden in 2019 en 2020, meet de VMM opnieuw een lager jaargemiddelde voor arseen en lood in 2021.
 • Sterk dalende trend voor cadmium tot en met 2018; vanaf dan wordt de Europese streefwaarde gehaald en blijft het jaargemiddelde stabiel.

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten »

In Hoboken:

 • Na de hogere jaargemiddelden in 2019 en 2020, meet de VMM opnieuw een sterke daling van het jaargemiddelde voor arseen en lood in 2021
 • Ook voor cadmium daalt het jaargemiddelde in 2021

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten »

In Genk:

 • Globaal gezien dalende trend voor nikkel, sinds 2018 wordt de Europese streefwaarde gehaald en blijven de jaargemiddelden stabiel

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten »

Andere meetplaatsen:

 • Lage, stabiele jaargemiddelden voor arseen en cadmium over de tijd
 • Lage jaargemiddelden en licht dalende trend voor lood en nikkel over de volledige tijdsperiode

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen komen niet aan bod, omdat een verhoogde uitstoot en blootstelling zich voordoet in specifieke zones. Voor de specifieke zones werden er met de betrokken bedrijven actieplannen opgesteld o.a. voor Hoboken (lood, arseen en cadmium). 

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.