Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Concentratie zware metalen

Zware metalen (As, Cd, Pb en Ni) in de omgevingslucht

 • de concentratie aan de zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), lood (Pb) en nikkel (Ni)
  werd gemeten in fijn stof (PM10-fractie)
 • er zijn verhoogde concentraties rond industriële sites in Hoboken, Beerse en Genk, maar deze concentraties vertonen wel een dalende trend doorheen de tijd
 • de Europese streefwaarde voor arseen werd in 2020 niet gehaald in Hoboken.
 • op de andere meetplaatsen lagen de jaargemiddelden ruim onder de Europese grens- en streefwaarden
Laatst bijgewerkt: december 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de grens-, streef- en advieswaarden voor zware metalen (in ng/m³): 

ArseenCadmiumLoodNikkel
EU-grenswaarde vanaf 01/01/2005 500
EU-streefwaarde vanaf 31/12/2012 6 5 20
VLAREM II-grenswaarde 30
WGO-advieswaarde 5 500

toestandToestand in 2020 

In de regio Hoboken was er in 2020 een overschrijding van de Europese streefwaarde voor arseen op alle drie de meetplaatsen. 
Op twee van de drie meetplaatsen was het jaargemiddelde bijna 3 keer hoger dan de Europese streefwaarde.

Op de andere locaties en voor de andere zware metalen werden de doelstellingen wel gehaald. 

 Verhoogde concentraties werden gemeten rond industriële sites:

 • Hoboken en Beerse: verhoogde concentraties van arseen, cadmium en lood
 • Genk: hoogste nikkelconcentraties

Op basis van de metingen was er in 2020 enkel een overschrijding van de Europese streefwaarde voor arseen in Hoboken. Op basis van modellering waren er volgende overschrijdingen:

 • Hoboken: overschrijdingszone voor arseen en cadmium
 • Beerse: kleine overschrijdingszone voor arseen, cadmium en lood
 • Genk: kleine overschrijdingszone voor nikkel 

 evolutieEvolutie 

In het algemeen is er sinds 2000 een dalende trend op de meetplaatsen met de hoogste concentraties:

In Beerse:

 • dalende trend voor arseen en lood stopte in 2018
 • sterk dalende trend voor cadmium; vanaf 2018 wordt de Europese streefwaarde gehaald

In Hoboken:

 • dalende trend voor arseen en lood stopte in 2018
 • schommelend verloop rond de streefwaarde voor cadmium

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten lopend jaar »

In Genk:

 • globaal gezien dalende trend voor nikkel, de laatste 3 jaar werd de Europese streefwaarde gehaald

Bekijk de tussentijdse evaluatie o.b.v. voorlopige meetresultaten lopend jaar »

Andere meetplaatsen:

 • lage, stabiele jaargemiddelden voor arseen en cadmium over de tijd
 • lage jaargemiddelden en licht dalende trend voor lood en nikkel over de volledige tijdsperiode

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen komen niet aan bod, omdat een verhoogde uitstoot en blootstelling zich voordoet in specifieke zones. Voor de specifieke zones werden er met de betrokken bedrijven actieplannen opgesteld o.a. voor Hoboken (lood, arseen en cadmium). 

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.