Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Blootstelling en gezondheidseffecten zware metalen

Blootstelling en gezondheidseffecten van zware metalen (As, Cd, Pb en Ni)

  • de zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), lood (Pb) en nikkel (Ni) zijn schadelijk voor de gezondheid, voornamelijk bij inademing en inname via voedsel
  • de gezondheidseffecten zijn verschillend voor de verschillende zware metalen
  • voor nikkel was het kankerrisico in 2020 niet verwaarloosbaar in de omgeving van de industriële locaties (Hoboken, Beerse en Genk), voor arseen was dit in Hoboken en Beerse
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Zware metalen kunnen schade toebrengen aan de gezondheid:

Metaal

Gezondheidseffect

arseen

long- en huidtumoren bij chronische vergiftiging; dikwijls fataal bij acute inname

cadmium

acute longaantasting bij inademing (o.a. longkanker); schade aan nieren en skelet; fataal bij chronische inname; verminderde vruchtbaarheid

lood

schade aan maag en ingewanden; bloedarmoede; aantasting zenuwstelsel; groei- en leerstoornissen; verminderde vruchtbaarheid

nikkel

allergie en irritaties bij huidcontact; kanker bij inname; astma bij inademing

doelstellingDoelstellingen 

  • momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor wat de blootstelling aan zware metalen betreft 
  • de grens-, streef- en advieswaarden voor zware metalen in PM10-stof en in depositie worden besproken in de indicatoren concentratie aan zware metalen en zware metalen in depositie

toestandToestand in 2020 

Op basis van modellering berekent de VMM hoeveel inwoners er wonen in de overschrijdingszone. Dit is de zone waar het jaargemiddelde hoger is dan de Europese grens- of streefwaarde.

In Hoboken werd:

  • ongeveer 5 % van de inwoners blootgesteld aan arseenconcentraties boven de Europese streefwaarde
  • minder dan 0,1 % van de inwoners blootgesteld aan cadmiumconcentraties boven de Europese streefwaarde/WGO-advieswaarde

De WGO drukt de schadelijkheid van arseen en nikkel uit als het aantal extra kankergevallen bij een levenslange blootstelling aan een bepaalde concentratie. Cadmium is ook kankerverwekkend maar de WGO berekende hiervoor geen risico. De risico’s voor de verschillende meetplaatsen op basis van de concentraties in de omgevingslucht in 2020 staan in de tabel:

  • risico's groter dan 1 op 1.000.000 zijn gezondheidskundig niet verwaarloosbaar
  • gezondheidskundig is er in Hoboken, Beerse en Genk een extra risico op kanker. Dit risico is niet verwaarloosbaar. 

Metaal

Locatie

Extra risico op kanker bij levenslange blootstelling

arseen

Hoboken

tussen 1/36.000 en 1/89.000, afhankelijk van de woonplaats

Beerse

tussen 1/190.000 en 1/615.000

rest van Vlaanderen

tussen 1/720.000 en 1/1.460.000

nikkel

Genk

tussen 1/180.000 en 1/480.000 inwoners

rest van Vlaanderen

tussen 1/300.000 en 1/1.800.000

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.