Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge ozonconcentraties

Donderdag 11/08 tot zondag 14/08 verwachten we veel ozon in de buitenlucht en kan de informatiedrempel ozon van 180 microgram/m³ lokaal overschreden worden. Wie gevoelig is aan luchtverontreiniging, kinderen en ouderen vermijden dan best zware fysieke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Na het weekend zal de luchtkwaliteit stilaan verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Verzurende depositie / Aandeel sectoren en import in de verzurende depositie (2020)

Aandeel sectoren en import in de verzurende depositie (2020)

Deze grafiek geeft het aandeel weer van de verschillende sectoren en de buitenlandse import in de verzurende depositie in Vlaanderen in 2020

Modelresultaten volgens VLOPS21 berekend met emissies van 2019 en meteogegevens van 2020. Indicatieve berekening van aandelen op basis van ruwe VLOPS-depositieresultaten, zonder bijschattingen of kalibraties, en exclusief depositie van halogeenzuren en organische zuren (gegevens niet beschikbaar op sectorniveau).

Bron: VMM

ZoomZoom

Cijfers in Excel

Embed link

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.