Modelresultaten volgens VLOPS23 voor 2021. Indicatieve berekening van aandelen op basis van ruwe VLOPS-resultaten, zonder kalibraties en exclusief depositie van halogeenzuren en organische zuren (gegevens niet beschikbaar op sectorniveau).

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ