Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Meetresultaten PAK

Meetresultaten PAK

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Meetresultaten PAK's De VMM meet PAK in omgevingslucht en in depositie.
Luchtkwaliteit in je eigen omgeving Deze kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2017) op basis van de vaste meetstations voor drie verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon).
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid