Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Meetresultaten PAK

Meetresultaten PAK

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Meetresultaten PAK's De VMM meet PAK in omgevingslucht en in depositie.
Evaluatie luchtkwaliteit - datasets 2018 Jaarlijks evalueert de VMM de luchtkwaliteit en publiceert ze een overzichtsrapport die de trends bespreekt. Hier vind je alle datasets die gebruikt werden voor de meest recente evaluatie van de luchtkwaliteit.
Luchtkwaliteit in je eigen omgeving Deze kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2018) op basis van de vaste meetstations voor vier verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon).
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.