Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK / Meetresultaten PAK

Meetresultaten PAK

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Meetnet PAK De VMM meet PAK in omgevingslucht en in depositie.
Luchtkwaliteit in je eigen omgeving Bekijk de actuele luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden in jouw buurt. De kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit op basis van de vaste meetstations.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Emissies per sector Overzicht per sector van de luchtverontreinigende emissies.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid