Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Meetresultaten fijn stof

Meetresultaten fijn stof

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Actuele luchtkwaliteit De actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen voor ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijn stof. Deze stoffen worden gemeten in het telemetrische en het lokale meetnet.
Luchtkwaliteit in je eigen omgeving Bekijk de actuele luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden in jouw buurt. De kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit op basis van de vaste meetstations.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Luchtkwaliteitsindex per regio De luchtkwaliteitsindex geeft de dagelijkse kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op vier polluenten: zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ozon en fijn stof.
Meteo Weersomstandigheden beïnvloeden de luchtkwaliteit. Daarom meten we constant een aantal belangrijke meteorologische parameters.
Fijn stof - actuele waarden en overschrijdingen Meetgegevens voor fijn stof in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.
Emissies luchtverontreinigende stoffen Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.
Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde Deze kaart biedt je een overzicht van het PM2,5-jaargemiddelde in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hoge resolutie modellering.
Fijn stof (PM10) jaargemiddelde Deze kaart biedt je een overzicht van het PM10-jaargemiddelde in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio’s, aangevuld met een hoge resolutie modellering.
Internationale rapporteringen De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.
Emissies per sector Overzicht per sector van de luchtverontreinigende emissies.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid