Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Emissiefraude verkeer / Hoe werkt remote sensing?

Hoe werkt remote sensing?

Hoeveel stoot een wagen, bestelwagen of vrachtwagen uit in het verkeer? En hoeveel wijkt dit af van de theoretische, beloofde uitstoot? Met de nieuwe techniek van 'remote sensing' voerde Vlaanderen een van de grootste onderzoeken in Europa uit naar de echte uitstoot in het verkeer.

Hoe werkt remote sensing?

 1. Langs verschillende plaatsen op de openbare weg worden meetopstellingen ingericht die de uitstoot bepalen van voorbijrijdende voertuigen. De bestuurders van deze voertuigen worden op geen enkele manier gehinderd door deze metingen.
 2. Van elk voertuig dat passeert langs een meetpost wordt de uitstoot van kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2), koolwaterstoffen (HC) en deeltjes (PM) geregistreerd.
 3. De meetresultaten van elk voertuig worden gecombineerd met technische voertuiggegevens zoals ze bekend zijn bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV). Dit omvat onder andere de categorie, de brandstof en de Euro-norm van voertuigen.
 4. De combinatie van de meetresultaten en technische gegevens geeft inzicht in de emissieprestaties van de voertuigen. Na uitvoerige analyses kunnen we aan het licht brengen dat een bepaald voertuigmodel meer uitstoot dan een ander, vergelijkbaar model. Dit kan aanleiding geven tot vervolgonderzoek op basis waarvan de fabrikant verantwoordelijk is om een oplossing te voorzien.
 5. De metingen stellen ons ook in staat om probleemvoertuigen te zien. Dit zijn voertuigen die in opeenvolgende metingen sterk verhoogde emissies optekenen. Dit kan wijzen op emissiefraude van de eigenaar.
 6. Door de emissieprestaties van voertuigmodellen te monitoren en navolgende testprogramma’s op te zetten, kunnen we in de toekomst ook beter toezicht houden op fabrikanten en nagaan of hun voertuigen op de weg niet te veel uitstoten. Nu het mogelijk is om eigenaars die hun voertuig manipuleren via remote sensing te ‘zien’, blijven zo'n illegale praktijken niet langer verborgen. Meer info op de webpagina 'Hoe pakken we emissiefraude aan?'
 7. De verwerking van meetgegevens en voertuiggegevens is onderworpen aan beveiligde procedures om het respect voor de privacy en de geldende GDPR-wetgeving te garanderen.

Hoe zetten we de techniek in Vlaanderen in?

De techniek werd reeds succesvol toegepast in Vlaanderen en heeft haar waarde al bewezen als betrouwbare techniek. Op basis van de opgedane ervaring werkt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met andere partners om ook in de toekomst verder te gaan met remote sensing. Zo werkten we al samen met Leefmilieu Brussel dat een remote sensing campagne organiseerde in het najaar van 2020 en ook met het havenbestuur van Antwerpen dat een remote sensing campagne uitvoert in mei - juni 2021. Wat handhaving betreft, werken we ook samen met de politie en wegeninspecteurs van VLABEL. Verbeterd inzicht in de werkelijke emissieprestaties van voertuigen stelt ons in staat om het beleid en de wetgeving blijvend te verbeteren. Zo bouwen we voort aan een gezonde leefomgeving voor alle Vlamingen.

 • De metingen kunnen gebruikt worden door politie en wegeninspecteurs om zware vervuilers uit het verkeer te halen.
 • De meetgegevens kunnen de periodieke technische keuring versterken met het oog op het bestrijden van fraude.
 • De meetresultaten laten de overheid toe om efficiënt toezicht te houden op fabrikanten, zodat de beloofde uitstoot overeen komt met die van voertuigen op de weg in Vlaanderen. 
 • Verbeterd inzicht in de werkelijke emissieprestaties van voertuigen stellen ons in staat om het beleid en de wetgeving blijvend te verbeteren. Zo bouwen we voort aan een gezonde leefomgeving voor alle Vlamingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.