Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Statutair werftoezichter / Statutair werftoezichter

Statutair werftoezichter

Statutair werftoezichter – Deskundige (B111) voor de dienst Investeringen en Renovaties van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Gent. Ref: 18 62 AOW BHM B

De uiterste inschrijvingsdatum is 3 december 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 20 december 2018 in de namiddag.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer is bevoegd voor:

 • beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;
 • lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • drinkwater en grijswaterbeheer;
 • rattenbestrijding.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De dienst Investeringen en Renovaties is onderdeel van de afdeling Operationeel Waterbeheer binnen de Vlaamse Milieumaatschappij en is verantwoordelijk voor alle nieuwe bouwprojecten langs de waterlopen van de VMM.

De werftoezichter staat samen met de projectingenieur in voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van deze bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren en dijken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen als projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren. 

De taken van de werftoezichter zijn zeer uitvoeringsgericht. De opdracht start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken. Het inwinnen van offerten van gegadigde aannemers alsmede de controle op de uitvoering van de werken gebeurt uitsluitend via de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook het helpen bij de aanvragen van alle vergunningen waaronder de bouwvergunning en het aankopen van terreinen om de werken te kunnen op uitvoeren, behoren tot het takenpakket van de werftoezichter.

Alhoewel de taken sterk bouwtechnisch van aard zijn, moeten de waterlopen van de VMM beheerd worden met een sterk respect voor het milieu. De VMM betracht daarenboven een maximale synergie met andere partners zodat maatschappelijk gedragen en multifunctionele projecten gerealiseerd worden. Gericht projectoverleg wint steeds meer aan belang. Dit vergt een behoorlijke dosis administratieve en beleidsmatige kennis en inzet.

De werftoezichter wordt toegewezen aan een provinciale buitendienst van de VMM. De opdrachten zijn echter niet beperkt tot deze provincie. Inzet op projecten in naburige buitendiensten is steeds mogelijk.

De werftoezichter rapporteert aan de projectingenieur. De projectingenieur kan verschillen per bouwproject en hoeft niet uit dezelfde provinciale buitendienst te komen als de werftoezichter. Het diensthoofd van de Dienst Investeringen en Renovaties overkoepelt de projectingenieurs. Bij de uitvoering van de werken heeft de werftoezichter een controlerende rol t.a.v. de aannemers. Ook is hij hun eerste aanspreekpunt.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • je taken correct afwerkt met oog voor detail;
 • je eigen werk kan organiseren.

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure moet je:

 • Of ambtenaar zijn in dezelfde graad bij de Vlaamse overheid
 • Of contractueel bij de Vlaamse overheid tewerkgesteld zijn en daarbij:
  • voor de graad in kwestie al geslaagd zijn in een objectieve wervingsprocedure voor statutaire of contractuele betrekkingen met algemene oproep
  • op de inschrijvingsdatum een gelijkwaardige functie in minstens een gelijke rang uitoefenen
  • meer dan 2 jaar ononderbroken in dienst zijn (ongeacht of het over verschillende functies ging, of over verschillende niveaus).

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 3 december 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Verdere informatie hierover vind je in de functieomschrijving en het examenreglement met de selectieprocedure op internet.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Ivo Terrens, tel: 0478 79 51 04 of via mail i.terrens@vmm.be

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid