Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Communicatiespecialist

Communicatiespecialist

Contractueel Communicatiespecialist – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Communicatie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Aalst. Ref: 18 13 ALMC CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 21 maart 2018. Het generieke deel vindt plaats op 28 maart 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 25 april 2018.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU gefinancierd project: Project Zuivere Lucht. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.      

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

Als communicatiespecialist zorg je voor een klantvriendelijke en efficiënte communicatie naar de verschillende doelgroepen van de VMM. Je coördineert communicatiecampagnes en citizen science projecten en kiest de ideale mix van communicatiekanalen en -boodschappen.

Je takenpakket zal er als volgt uitzien:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van een citizen science strategie (luik communicatie);
 • uitvoeren communicatieluik citizen science voor thema lucht;
 • advies geven  over projecten en initiatieven citizen science voor andere thema’s VMM;
 • begeleiden van de digitalisering en uitrol van een citizen science toolbox;
 • input geven voor de communicatie over de citizen science-projecten als onderdeel van het Interreg-project Zuivere Lucht;
 • copywriting van informatie op maat van de citizen scientist (bv. toolbox, infomomenten …);
 • coördineren en uitvoeren communicatieprojecten;
 • communicatiecampagnes ondersteunen en/of ontwikkelen;
 • activiteiten, studiedagen en evenementen (mee) organiseren;
 • (web)teksten redigeren en publiceren, bepaalde rubrieken van de VMM-website beheren, schrijven van teksten voor publicaties;
 • berichten posten en vragen beantwoorden op de sociale mediakanalen van VMM (Facebook en LinkedIn);
 • schriftelijk en mondeling communiceren met de verschillende doelgroepen van de VMM.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • rustig en kalm blijft in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die eigen zijn aan de opdracht;
 • standpunten inneemt en de consequenties daarvan overziet;
 • initiatieven neemt die aantonen dat je kan anticiperen op gebeurtenissen (proactief);
 • vlot kan communiceren met verschillende doelgroepen;
 • een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl hebt.

Bekijk de taakomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma(bij voorkeur communicatie).

Daarnaast is het een meerwaarde dat je:

 • ervaring hebt met citizen science;
 • ervaring hebt met webredactie (gebruik CMS) en beheer sociale mediakanalen;
 • kennis hebt van de milieuproblematiek;
 • kennis en inzicht hebt van het medialandschap in Vlaanderen en de werking ervan, en in het bijzonder thematisch gespecialiseerde media die van belang zijn voor VMM-bevoegdheden.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 11 maart 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Katrien Smet, tel: 053 72 65 73.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Activiteitenverslag 2016

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid