Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Applicatie – analist/ontwikkelaar

Applicatie-analist/ontwikkelaar

Contractueel applicatie-analist/ontwikkelaar – programmeur B121 voor het team Applicatiesoftware voor de dienst Informatica van de afdeling Kennisbeheer met standplaats Aalst. Ref: 19 24 AKB CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 2 juni 2019. Het generieke deel vindt plaats op 13 juni 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 25 juni 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:

 • enterprise architectuur met in begrip business analyse;
 • kennis- en informatiebeheer met inbegrip van AVG (algemene verordening gegevensbescherming);
 • kwaliteits- en interne milieuzorg.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De taak van de applicatie-analist/ontwikkelaar is veelomvattend en bestaat uit:

Voorbereiden en plannen IT projecten

 • Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen.
 • Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht.
 • Contacteren van klanten en andere betrokkenen.
 • Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten (Functionele en Technische analyse).
 • Databank modelleringen.

Implementeren van webtoepassingen (Java backend)

 • Technische analyses uitwerken, inclusief Database modellering en conversies.
 • Ontwikkelen van IT-oplossingen.
 • Kwaliteitsbewaking en technische controle van aannemers binnen IT-projecten. 
 • Documentatie van IT-oplossingen (laten) aanmaken.

Rapportering & ondersteuning eindgebruikers

 • Rapporteren over de voortgang binnen IT-projecten.
 • Maandelijkse rapportering in het systeem voor werkplanopvolging.
 • Signaleren van knelpunten.
 • Rapportering/logging van activiteiten in het servicedesksysteem.
 • Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan klanten.
 • Organiseren van en/of technisch of vakinhoudelijk ondersteunen van cursussen.
 • Assistentie verlenen bij het gebruik van gespecialiseerde systemen.
 • Uitleg geven rond procedures, documenteren procedures & best practices.
 • Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten.
 • Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, …

Onderhoud en ondersteuning van maatsoftware, inhoudelijke DBA taken

 • Regelmatig de werking van databanken en andere softwareoplossingen controleren en zo nodig bijwerken of onderhouden.
 • Op basis van gerapporteerde bugs of problemen de bestaande IT-oplossingen bijwerken.
 • Inhoudelijke rechtzettingen op RDBMS (Informix & PostGres).
 • Controle en monitoring van datastromen (extern of intern) naar de RDBMS.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • de essentie van het probleem ziet;
 • met oog voor detail correct werk aflevert;
 • het eigen werk organiseert.

Bekijk de volledige functieomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur graduaat informatica of een vergelijkbaar diploma. 

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor je ook kan deelnemen indien je beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs EN je beschikt over onderstaande professionele ervaring (aan te tonen a.d.h.v. de biografische vragenlijst).

Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2018-2019 worden toegelaten tot deze procedure.  Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Voor deze functie is het een belangrijke meerwaarde als je basiskennis hebt van:

 • functionele en technische analyse van webapplicaties;
 • OO Database design voor webapplicaties;
 • programmeren van web applicaties (Java, Angular HTML technologie stack);
 • prototyping van webapplicaties;
 • schermdesign van webapplicaties.

Je bent in staat om op basis van je basiskennis of ervaring met programmeren van webtoepassingen op korte termijn in te werken in de technologiestack van de VMM en in te staan voor volgende taken:

 • functionele en technische analyses uitwerken, inclusief schermdesign & DB modellering;
 • Frontend ontwikkeling  (Angular/HTML) van web-toepassingen op maat;
 • quality Management en dagelijkse opvolging van externe ontwikkelaars/teams;
 • code review (Angular/HTML) Frontend code;
 • technical lead Architectuur Frontend voor webapplicaties (over projecten heen);
 • ontwikkeling en ondersteuning centrale Frontend architectuur en componenten;
 • correctief en evolutief onderhoud van webapplicaties;
 • instaan voor deployment en releases van webapplicaties op de ontwikkel, test en productie omgevingen van de VMM;
 • security van webapplicaties via SAML en open ID connect, integratie met het ACM/IDM platform van de VO en VO gebruikersbeheer, configuratie en management van certificaten tussen VMM webapplicaties en externe beveiligde services (MAGDA, AIV gebruikersbeheer, CRAB, Gebouwenregister, …);
 • uitwerken en toepassen van best practices voor Frontend ontwikkeling voor de VMM web applicaties;
 • opvolging en implementatie evoluties Frontend ontwikkeling binnen de VMM;
 • integratie van richtlijnen en best practices voor ontwikkeling van webapplicaties het  de Agentschap Informatie Vlaanderen richtlijnen (web universum, centrale building blocks en richtlijnen voor webapplicaties);
 • design applicatie architectuur en maken van ramingen en planningen voor ontwikkeling van webapplicaties.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 2 juni 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Mail je sollicitatie naar

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Pieter Borremans, tel: 053 72 65 50.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar .

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functiespecifieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.