Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Evenementen / Archief / Webinar peilbeheer in de praktijk

Webinar peilbeheer in de praktijk

06-06-2023
De Vlaamse Regering keurde recent het besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Een doordacht peilbeheer moet verdroging aanpakken en water zoveel mogelijk vasthouden volgens de noden van een gebied. Dit instrument voorziet in een duidelijke procedure rond peilafspraken en een juridische verankering ervan.

Hoe maak je een peilbesluit op? Wat houdt een goed peilbeheer precies in? Hoe pas je het toe in de praktijk? En hoe zorg je voor een evenwicht tussen milieu, natuur, landschap, economie, landbouw en waterveiligheid? De Vlaamse Milieumaatschappij licht toe en beantwoordt jouw vragen tijdens een webinar op dinsdag 4 juli van 10u tot 11u.

Het webinar richt zich tot waterloopbeheerders, betrokken actoren en gebruikers van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen.

Programma

Introductie: Waarom een peilbesluit? Barbara Vael (VMM)
Peilbeheer in de praktijk: Wat houdt het in en hoe pas je het toe? Koen Martens (VMM)
Vragenronde

De opmaak van peilbesluiten kadert in de uitvoering van de Blue Deal, het stroomgebiedbeheerplan en het Vlaams klimaatadaptatieplan

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.