Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Evenementen / Presentaties

Presentaties

Hier vind je de presentaties van onze infosessies en studiedagen
Klimaatportaal Vlaanderen

Op 13 september 2018 werd het Klimaatportaal Vlaanderen gelanceerd. Welk effecten kan klimaatverandering hebben in jouw gemeente? Welke impact moet je verwachten op mensen en kwetsbare instellingen? Klimaatportaal Vlaanderen toont voor het eerst klimaatverandering op gemeenteniveau en vormt zo een handig instrument voor je lokale adaptatiestrategie.

Studiedag infiltratie

Welke richtlijnen kan je volgen voor het meten van de infiltratiecapaciteit? Hoe voer je een betrouwbare infiltratieproef uit? Wanneer is infiltratie nuttig? De VMM heeft een uitgebreide studie laten uitvoeren door International Marine and Dredging Consultants NV in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België. Daarin hebben we het onder andere over het opstellen van richtlijnen voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het begroten van de impact van infiltratie.

Infosessies ontwikkelingen in het rioleringslandschap

01-06-2017 - Jaarlijks vraagt de VMM de gemeentelijke rioolbeheerders om te rapporteren over hoe zij de gemeentelijke saneringsopdracht concreet aanpakken en uitvoeren. We presenteren je hier de resultaten. Daarnaast is er ook een toelichting over de nieuwe rioolinventaris voor Vlaanderen die in het kader van het AfvalWaterInformatieSysteem (AWIS) wordt uitgebouwd met rioolbeheerders en gemeenten. In de toelichting over het nieuwe subsidiebesluit gaan we dieper in op de wijzigingen en komen tal van praktische afspraken aan bod.

Dioxines en PCB's in Menen

9-02-2017 - De nieuwste meetresultaten van dioxines en PCB's zoals ze voorgesteld werden op Café Santé in Menen.

Studiedag Luchtkwaliteit en gezondheid

10-10-2016 Lucht is levensnoodzakelijk. Maar welk effect heeft de luchtkwaliteit op onze gezondheid? Op deze studiedag zijn we met deze centrale vraag aan de slag gegaan. Lees hier de presentaties na en krijg antwoord op vragen als: Hoe is onze luchtkwaliteit? Is de lucht in Vlaanderen gezond? Hoe antwoordt het beleid hier op? Wat doet Europa?

Infosessie Ecotoxicologie

20-09-2016 Krijg je op het werk wel eens te maken met ecotoxiciteitstesten? Dat kan als je betrokken bent bij de vergunningsverlening, inspectie- en meetcampagnes. Op deze infosessie Ecotoxicologie gaven we o.a. uitleg bij de (basis)principes van ecotoxicologie. We gingen dieper in op bioafbreekbaarheid en -elimineerbaarheid en de bijhorende testen.

Infosessie riothermie en indicatoren

16/06/2016 - Warmterecuperatie uit rioolwater bied je de kans om energie en kosten te besparen. Daarnaast presenteert de VMM ook ook enkele instrumenten waarmee je de performantie van je rioolbeheer kan vergelijken. Deze infosessie maakt deel uit van het interactief leertraject Rio-leren.

RIO-leren: november 2015

17/11/2015 - Infosessie RIO-leren over het opstellen van bestekken, archeologie bij rioleringswerken en controle van aannemers en werftoezicht.

Symposium meerlaagse waterveiligheid

17/06/2013 - De VMM organiseerde in Antwerpen een symposium over meerlaagse waterveiligheid. Het symposium gaf duiding bij de inzichten vanuit de ORBP-studie en de betekenis van meerlaagse waterveiligheid voor Vlaanderen op het vlak van protectie, preventie en paraatheid.

Infosessie drinkwatertarief in jouw gemeente

Hoe stelt de watermaatschappij in je gemeente haar tarief voor drinkwater samen? En waarin verschilt dat met de rest van Vlaanderen? In 2017 gaf de WaterRegulator infosessies op verschillende locaties in Vlaanderen.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

>>Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid