Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Evenementen / Presentaties

Presentaties

Hier vind je de presentaties van onze infosessies en studiedagen

Webinar hitte

16 september 2021 - Waar kunnen we ons aan verwachten op vlak van hitte in de komende jaren? Hoe kunnen we hittestress tegenhouden en thermisch comfort vasthouden? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Welke mogelijkheden bestaan er voor een degelijk lokaal klimaatbeleid? Hoe gaan andere lokale besturen aan de slag met hitte? Een antwoord op al deze vragen en meer krijg je tijdens dit webinar. De panels nemen ongeveer een uur in beslag.

Lees verder...

Webinar e-loket onbevaarbare waterlopen

29 juni 2021 – De VMM geeft een toelichting over het nieuwe e-loket voor onttrekkingen van water uit onbevaarbare waterlopen. In de toekomst moet je voor permanente captatie een machtiging aanvragen. Voor tijdelijke captatie zul je moeten melden waar en hoeveel water je zal onttrekken. Download de presentatie en herbekijk het integrale webinar.

Lees verder...

Webinar uitvoeringsbesluit onbevaarbare waterlopen

7 juni 2021 – De VMM licht de vernieuwde wet op de onbevaarbare waterlopen toe. De nieuwe wetgeving heeft als doel om waterschaarste te voorkomen, ecologisch herstel van waterlopen te bevorderen en waterbeleving te versterken. Download de presentaties en herbekijk het integrale webinar.

Lees verder...

Digitale watermeters

4 & 12 juni 2020 - Worden deze digitale watermeters binnenkort de nieuwe standaard? Om meer duidelijkheid te krijgen rond de voor- en nadelen van de digitale meters organiseert de Vlaamse Milieumaatschappij samen met Vlakwa en AquaFlanders een webinar (4/06) en workshops (12/06).

Lees verder...

Inspiratiedag 'Klimaatadaptatie voor gemeenten'

4 december 2019 - Vlaanderen is kwetsbaar door de effecten van klimaatverandering. Maar welke maatregelen kunnen steden en gemeenten het best nemen om de impact van droogte, hittestress en lokale wateroverlast te milderen? En waar? Om van klimaatadapatie werk te maken, hebben we samen met de lokale besturen en kennis- en adviesinstellingen de koppen bij mekaar gestoken op deze inspiratiedag.

Lees verder...

Infomarkten lokale besturen 2019

Wat kan de VMM voor jouw gemeente betekenen? Dat kon je ontdekken op de 3 infomarkten voor lokale besturen in februari en maart 2019. In deze presentaties gaan we dieper in op onze dienstverlening

Lees verder...

Studiedag Lucht 'Samen meten en weten'

13 november 2018 - ‘Samen meten en weten’, dat was het thema van de VMM-studiedag over luchtkwaliteit en burgerwetenschap. De burger verlangt steeds meer naar participatie in het beleid en gaat dus vaker ook zelf op onderzoek uit. Als lokale overheid kan je er niet meer om heen. Hoe ga je om met al de vragen van burgers? Welke metingen of projecten zijn betrouwbaar? Hoe speel je in op de vraag van de burger, en wat leer je hier zelf uit? De sprekers op onze studiedag hebben heel wat antwoorden geformuleerd. Bekijk de presentaties hier.

Lees verder...

Klimaatportaal Vlaanderen

Op 13 september 2018 werd het Klimaatportaal Vlaanderen gelanceerd. Welk effecten kan klimaatverandering hebben in jouw gemeente? Welke impact moet je verwachten op mensen en kwetsbare instellingen? Klimaatportaal Vlaanderen toont voor het eerst klimaatverandering op gemeenteniveau en vormt zo een handig instrument voor je lokale adaptatiestrategie.

Lees verder...

Studiedag infiltratie

Welke richtlijnen kan je volgen voor het meten van de infiltratiecapaciteit? Hoe voer je een betrouwbare infiltratieproef uit? Wanneer is infiltratie nuttig? De VMM heeft een uitgebreide studie laten uitvoeren door International Marine and Dredging Consultants NV in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België. Daarin hebben we het onder andere over het opstellen van richtlijnen voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het begroten van de impact van infiltratie.

Lees verder...

Infosessies ontwikkelingen in het rioleringslandschap

01-06-2017 - Jaarlijks vraagt de VMM de gemeentelijke rioolbeheerders om te rapporteren over hoe zij de gemeentelijke saneringsopdracht concreet aanpakken en uitvoeren. We presenteren je hier de resultaten. Daarnaast is er ook een toelichting over de nieuwe rioolinventaris voor Vlaanderen die in het kader van het AfvalWaterInformatieSysteem (AWIS) wordt uitgebouwd met rioolbeheerders en gemeenten. In de toelichting over het nieuwe subsidiebesluit gaan we dieper in op de wijzigingen en komen tal van praktische afspraken aan bod.

Lees verder...

Studiedag Luchtkwaliteit en gezondheid

10-10-2016 Lucht is levensnoodzakelijk. Maar welk effect heeft de luchtkwaliteit op onze gezondheid? Op deze studiedag zijn we met deze centrale vraag aan de slag gegaan. Lees hier de presentaties na en krijg antwoord op vragen als: Hoe is onze luchtkwaliteit? Is de lucht in Vlaanderen gezond? Hoe antwoordt het beleid hier op? Wat doet Europa?

Lees verder...

Infosessie Ecotoxicologie

20-09-2016 Krijg je op het werk wel eens te maken met ecotoxiciteitstesten? Dat kan als je betrokken bent bij de vergunningsverlening, inspectie- en meetcampagnes. Op deze infosessie Ecotoxicologie gaven we o.a. uitleg bij de (basis)principes van ecotoxicologie. We gingen dieper in op bioafbreekbaarheid en -elimineerbaarheid en de bijhorende testen.

Lees verder...

Infosessie riothermie en indicatoren

16/06/2016 - Warmterecuperatie uit rioolwater bied je de kans om energie en kosten te besparen. Daarnaast presenteert de VMM ook ook enkele instrumenten waarmee je de performantie van je rioolbeheer kan vergelijken. Deze infosessie maakt deel uit van het interactief leertraject Rio-leren.

Lees verder...

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.