Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Evenementen / Presentaties / Infomarkten lokale besturen 2019

Infomarkten lokale besturen 2019

Wat kan de VMM voor jouw gemeente betekenen? Dat kon je ontdekken op de 3 infomarkten voor lokale besturen in februari en maart 2019. In deze presentaties gaan we dieper in op onze dienstverlening

De VMM tot je dienst: hoe kunnen we samenwerken?

We stellen de werking van de VMM in een notendop aan je voor. Ontdek op welke thema's we actief zijn en waar we kunnen samenwerken met de lokale besturen.

Luchtkwaliteit in je gemeente

Ontdek hoe en waar de VMM de luchtkwaliteit meet en hoe we zelfs tot op straatniveau de luchtkwaliteit modelleren. De VMM ondersteunt ook gemeenten die een eigen citizen science project willen starten.

Integraal waterlopenbeheer in de praktijk

De VMM is als waterloopbeheerder lokaal actief in heel wat gemeenten. Bij het beheer van waterlopen focussen we op het voorkomen van overstromingsschade, het herstel van de goede ecologische toestand van de waterloop en de beleving van water in de stad.

Drinkwatervoorziening en waterfactuur

De VMM volgt lokale calamiteiten voor de drinkwaterlevering op; houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde drinkwater; ondersteunt communicatie van de gemeenten; deelt kennis voor een goede LAC-werking en houdt toezicht op de tariefregulering voor drinkwater.

Rioleringsbeleid in je gemeente: ecologisch en financieel gezond

De VMM staat gemeenten bij met de uitbouw van hun rioolinventaris; planning van infrastructuur; opmaak van optimalisatieprogramma's en subsidieprogramma's en evaluatie van het beheer.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.