Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Besluit Vlaamse Regering peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

Besluit Vlaamse Regering peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het instrument voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Dit besluit voert het instrument peilbeheer in. Het doel van dit instrument is om via een onderbouwd en juridisch verankerd peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel als mogelijk vast te houden, wateroverlast tegen te gaan en dit rekening houdende met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied. Het besluit wordt opgemaakt in uitvoering van het stroomgebiedbeheerplan, de Blue Deal en het Vlaams klimaatadaptatieplan.

Lees de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2023

Uitvoeringsbesluit

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten.

Lees het uitvoeringsbesluit

Verslag Vlaamse Regering

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten

Lees het verslag

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.