Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Adviezen WaterRegulator / 2018-05-08 Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016 (deel 1)

2018-05-08 Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016 (deel 1)

Het vastleggen van budgetneutrale tarieven 2016 voor de variabele prijs van de drinkwatercomponent gebeurde eind 2015 tijdens een korte, maar zeer intensieve periode. Ondanks voorafgaand overleg met het kabinet en de sector en het ter beschikking stellen van een sjabloon, waren heel wat afstemmingen en terugkoppelingen nodig met nagenoeg elke watermaatschappij om finaal tot uniform bepaalde tarieven te komen. In deze nota worden de afspraken, de controles en de uiteindelijke tarieven met bepalende parameters beknopt samengevat. Het doel van deze nota is tweeledig. Enerzijds geeft de nota een duidelijk zicht op de reeds vastgelegde modaliteiten voor de budgetneutraliteit en de wijze waarop de tarieven vastgelegd werden. Anderzijds maakt het structureren van de info, deze vlot beschikbaar bij eventuele vragen (zonder dat er later gezocht moet worden in de verschillende opgeslagen mails, verslagen ed.) en om later (2016/2017) vlot het gebudgetteerde te toetsen aan het gerealiseerde en de inhoud van tariefplannen te controleren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.