Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Adviezen WaterRegulator / 2019-01-21 Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van het LAC-besluit en het AWVR

2019-01-21 Advies bij het voorontwerp van besluit tot wijziging van het LAC-besluit en het AWVR

Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit , gas en water (LAC-besluit), wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement (AWVR), wat betreft onder andere de hervorming van de procedure voor de afsluiting van de watertoevoer, de keuring van de binnen-installatie en de privéwaterafvoer, en tot wijziging van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, wat betreft een procedureel aspect.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.