Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem / Publicaties waterbodem

Publicaties waterbodem

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde - 2023 In dit rapport wordt de chemische kwaliteit van de baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde beschreven. Deze rapportage is een deel van het monitoringsprogramma voor het terugstorten van baggerspecie van de Beneden-Zeeschelde – campagne 2023. 27-05-2024
Slim meten van pesticiden met automatische monsterneming Hoe werkt een tijd-geïntegreerde sampler zoals de pesticidesampler en welke stoffen kunnen gekwantificeerd worden? Welke meerwaarde heeft deze sampler ten opzichte van onze conventionele bemonstering en wat zijn de toekomstperspectieven? 22-05-2024
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde - 2023 In dit rapport wordt gerapporteerd over de chemische kwaliteit van de waterbodem van baggerplaatsen in de Westerschelde – campagne 2023. 11-12-2023
Oriënterend onderzoek naar verspreiding van PFAS in Vlaanderen In 2022 zette de Vlaamse Milieumaatschappij een grootschalige monitoringscampagne op naar de aanwezigheid van PFAS in afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota en grondwater. In dit rapport worden de meetgegevens geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op de PFAS-concentraties in het aquatisch milieu in Vlaanderen en op de impact van mogelijke PFAS-bronnen op het watersysteem. 21-06-2023
Uitvoering van monsternemingen en analyses in biota voor de saneringswerken op de Winterbeek. Fase 2 (T1): evaluatie na de saneringswerken Studie door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. 09-03-2023
Ecologische en ecotoxicologische opvolging van de sanering van de Winterbeek, fase 1 (T0, 2016-2017) Studie door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. 09-03-2023
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde - 2022 In dit rapport wordt gerapporteerd over de chemische kwaliteit van de waterbodem van baggerplaatsen in de Westerschelde, campagne 2022. 13-12-2022
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde - 2022 In dit rapport wordt de chemische kwaliteit van de baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde beschreven. Deze rapportage is een deel van het monitoringsprogramma voor het terugstorten van baggerspecie van de Beneden-Zeeschelde, campagne 2022. 13-12-2022
Sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020 In dit samenvattingsrapport analyseert de VMM het gehalte aan zwevende stoffen in de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen en wordt gezocht naar trends en verklarende factoren. Sinds 2002 heeft de VMM een meetnet waarmee op verschillende locaties continu het gehalte aan zwevende stoffen gemeten wordt. 21-05-2021
Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016 Dit rapport bespreekt het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater, aan de innamepunten van de drinkwaterwinningen, waterbodem, biota en de verspreiding via bedrijven en RWZI. 25-01-2018
Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde 2016 Hier vind je alles over de chemische kwaliteit van de baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Deze rapportage is een deel van het monitoringsprogramma voor het terugstorten van baggerspecie van de Beneden-Zeeschelde– campagne 2016. 22-03-2017
Kwaliteit van de waterbodem in 2015 Er is een matige verbetering van de waterbodemkwaliteit in Vlaanderen. Zeer goede kwaliteit hebben we niet overal kunnen houden. 17-10-2016
Een nieuwe toekomst voor de Winterbeek Tussen 2017 en 2021 wordt 17 kilometer in en langs de Winterbeek gesaneerd. De brochure licht toe hoe de verontreinigde (water)bodem wordt aangepakt. 25-03-2016
Macrofyten in de Grote Nete In de zomer van 2013 bleken er geen macrofyten of waterplanten meer te zijn in een deel van de Grote Nete stroomafwaarts van het Albertkanaal. Voordien waren er die wel. In dit rapport onderzoekt de VMM de oorzaak aan de hand van twee hypothesen, enerzijds de aanwezigheid van een toxische stof en anderzijds begrazing door de Chinese wolhandkrab. 13-11-2015
Jaarverslag Water 2014 Dit rapport geeft je een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2014. 24-09-2015
Verrekijker december 2012 In deze editie : Ruiming waterbodems kost jaarlijks vijf miljoen euro. - Hout verbranden: schadelijker dan gedacht. - Visie: "We hebben nood aan een nieuwe overstromingsaanpak" - Het kan beter met de planten in onze waterlopen. 01-12-2012
Biologische Slibreductie: eindverslag Verschillende bedrijven bieden bacteriepreparaten aan die (volgens hen) op korte termijn in staat zijn aanzienlijke slibvolumes in waterlopen te verminderen. Maar de resultaten van de labotesten tonen aan dat de vermindering van de slibvolumes beperkt is. 02-03-2009

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.