Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020

Sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020

Uitgave 21-05-2021In dit samenvattingsrapport analyseert de VMM het gehalte aan zwevende stoffen in de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen en wordt gezocht naar trends en verklarende factoren. Sinds 2002 heeft de VMM een meetnet waarmee op verschillende locaties continu het gehalte aan zwevende stoffen gemeten wordt.

Cover sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020De belangrijkste conclusies:

  • De gemiddelde jaarvracht in de bemeten stroomgebieden varieert van 231 (Broekbeek) tot 34.721 (Dijle) ton/jaar.
  • In de bemeten stroomgebieden varieert de gemiddelde piekconcentratie tijdens neerslagevents tussen de 0,7 en 7 g/l.
  • De impact van een aantal verklarende factoren (dichtheid van het afwateringsstelsel, aandeel landbouwoppervlakte en erosiebestrijdingsmaatregelen, reliëfratio … ) op de bemeten piekconcentraties en sedimentvrachten, kon aangetoond worden.
  • Op basis van de metingen worden aanbevelingen gedaan om de sedimentlast in de waterloop te beperken.

Download hieronder de samenvatting of download het volledige rapport.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.