Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Publicaties riolering en waterzuivering

Publicaties riolering en waterzuivering

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - situation report 2012 Overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn 91/271/EEG moet de Vlaamse overheid om de twee jaar een rapport publiceren over de situatie inzake de afvoer van stedelijk afvalwater en slib in het Vlaams Gewest. Het rapport bespreekt de behandeling van stedelijk afvalwater in 2011 en 2012 en vergelijkt met de situatie op 31 december 2010. 07-07-2014
De Water Emissie Inventaris - Layman's report Het Water Emissions Inventory planning Support System (WEISS) is in de periode 2010-2013 via een Life+-project ontwikkeld door de VMM en VITO. 14-02-2014
De saneringskosten correct aangerekend? Een procescontrole bij de Vlaamse watermaatschappijen Dit rapport beschrijft de werkwijze en de resultaten van het onderzoek van de Economisch Toezichthouder naar de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage en de gemeentelijke bijdrage en vergoeding aan kleinverbruikers zonder vrijstelling. 19-12-2013
Rioolbeheer versus reserves, vergoedingen en dividenden Dit rapport beschrijft de financiële stromen bij de rioolbeheerders tot en met 2011. 19-11-2013
Opvang en afvoer van regenwater - Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Dit rapport beschrijft de resultaten van een online bevraging bij de Vlaamse huishoudens over de opvang en afvoer van regenwater. 20-09-2013
20 jaar adviesverlening afvalwater Dit rapport geeft een overzicht van 20 jaar adviesverlening afvalwater. 17-05-2013
Kosten voor riolering - rapportering 2012 Dit rapport beschrijft de gemeentelijke saneringskosten in relatie tot de saneringsopbrengsten. 17-02-2013
Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen Het doel van dit onderzoek is de doorrekening van de kosten voor waterdiensten alsook de kosten voor de collectieve maatregelen voor buffering en afvoer van hemelwater in de Belgische regio’s en een aantal relevante Europese landen in kaart te brengen en de doorgerekende kost voor deze diensten aan gezinnen en bedrijven in deze regio’s en landen te vergelijken. 06-12-2012
Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen - Landenfiches Bij het rapport 'Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen' horen deze landenfiches met uitvoerig cijfermateriaal per land. 06-12-2012
Toepasbaarheid drukriolering in Vlaanderen Dit rapport geeft op basis van gegevens uit het binnen- en buitenland een inschatting van de toepasbaarheid van het concept drukriolering in Vlaanderen. 02-05-2012
Onderzoek naar de perceptie over riolering bij gebruikers en rioolbeheerders Dit rapport beschrijft de resultaten van de grootschalige enquête die de VMM liet uitvoeren bij burgers, bedrijven en rioolbeheerders over wat er leeft bij de gebruikers en beheerders van de gemeentelijke riolering. 01-03-2012
Studie benchmarking van de kostenefficiëntie van de gemeentelijke rioolbeheerders In opdracht van de VMM ontwikkelde MÖBIUS een methodologie voor het uitvoeren van een benchmarkanalyse om de kostenefficiëntie van de verschillende gemeentelijke rioolbeheerders te onderzoeken, te evalueren, te positioneren en terug te koppelen. Het einddoel van deze benchmarkanalyse is het voorstellen van een leertraject aan de gemeentelijke rioolbeheerders. 03-01-2012
Een heldere kijk op de afvalwatersanering - Economisch Toezicht 2005-2010 Een doelmatige afvalwatersanering tegen de laagste prijs, dat is waar de Vlaamse Milieumaatschappij naar streeft. 07-03-2011
Financiering noodzakelijke saneringsinfrastructuur op gemeentelijk vlak De VMM ontwikkelde een financieringsmodel dat toelaat onder meer de kosten in te schatten van zowel de exploitatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur als de uitbouw ervan, conform de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 26-03-2010

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.