Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Financiering noodzakelijke saneringsinfrastructuur op gemeentelijk vlak

Financiering noodzakelijke saneringsinfrastructuur op gemeentelijk vlak

Uitgave 26-03-2010De VMM ontwikkelde een financieringsmodel dat toelaat onder meer de kosten in te schatten van zowel de exploitatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur als de uitbouw ervan, conform de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Dit financieringsmodel raamt, voor de periode 2009-2027, enerzijds de saneringsgerelateerde middelen waarover de gemeente zal beschikken, anderzijds de saneringsuitgaven die vereist zijn om al het afvalwater hetzij te transporteren naar de RWZI’s, hetzij te zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Het model berekent onder verschillende "scenario's" en voor elke gemeente de kostprijs van de uitbouw van de rioolinfrastructuur in het buitengebied en van de exploitatiekost van het rioolnet in het buitengebied en/of centraal gebied.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.