Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / SCAPE verbetert veerkracht van 't Zwin

SCAPE verbetert veerkracht van 't Zwin

Kustlandschappen zijn heel gevoelig aan de watergerelateerde gevolgen van klimaatsverandering. Een goed waterbeheer kan de veerkracht van landschappen kan verbeteren. Het project SCAPE (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) zoekt hiervoor oplossingen. VMM staat mee in voor een innovatieve heraanleg van het Zwingebied.

SCAPE : wat en waarom?foto scape zwin visualisatie

Om kustgebieden resistent te maken tegen de gevolgen van klimaatsverandering is het belangrijk om op Europees vlak met alle partners te zoeken naar oplossingen. SCAPE zoekt oplossingen om kustgebieden te wapenen tegen veranderingen in ons klimaat. Verzanding vormt een ernstige bedreiging voor de getijden en verschillende aanpassingen zullen dit probleem onder andere in het Zwin tegengaan.

Doel van het SCAPE-project

SCAPE heeft als doel om oplossingen te ontwerpen voor waterbeheer om de kustgebieden in het projectgebied beter te wapenen tegen overstromingen en extreme regenval.  We gaan hierbij  uit van een landschapsgeleid ontwerp (LGO): hierbij zorgt het landschap voor een goed waterbeheer, eerder dan oplossingen zoals rioleringen, stuwen en waterbekkens. De verschillende outputs van het project zijn:

  • 1 LGO-strategie voor het samenbrengen van oplossingen in het  waterbeheer.
  • 1 LGO-methode die richtlijnen aanreikt voor partners en doelgroepen
  • 6 pilootacties om het gebruik van landschapsgeleid ontwerp te bevorderen in verschillende kustlandschappen.

 

SCAPE in Europa

Door internationaal samen te werken kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Het SCAPE-project ontvangt subsidies van INTERREG 2 Seas, een Europees programma dat de samenwerking tussen regio's uit verschillende landen bevordert.

 Projectpartners

België

Stad Oostende

FARYS

Provincie West-Vlaanderen

Vlaamse Milieumaatschappij

Verenigd Koninkrijk

Kent Couny Council

Brighton & Hove City Council

Nederland

Gemeente Middelburg

Waterschap Scheldestromen

Type project: INTERREG 2 Seas Mers Zeeën

Dit project liep van 2014 tot en met april 2022.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.