Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Voorstelling nieuwe projecten

Voorstelling nieuwe projecten

Eind 2021 werden zes nieuwe proeftuinen droogte goedgekeurd. 6 partnerschappen van bedrijven die inzetten op waterbesparing en circulair watergebruik krijgen tot 75 procent subsidie voor een totaalbedrag van ruim 2,5 miljoen euro. De subsidie wil landbouw en industrie aanmoedigen om te experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe manieren van samenwerking in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het subsidieprogramma proeftuinen droogte is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht plan onder de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit.

We bekijken even kort de nieuwe projecten.

Suikerpark (Veurne)

In Veurne wordt het gebied 'Suikerpark' opnieuw ontwikkeld. Er komen woningen, een bedrijventerrein en een natuurgebied. Dit zorgt voor een toenemende watervraag in een omgeving met meer en meer waterschaarste. Alle betrokkenen zetten maximaal in op het lokaal vasthouden en hergebruik van water, maar dankzij het proeftuin project wordt ook een brede samenwerking opgezet tussen de woonontwikkeling en enkele bedrijven. En dat komt ook het natuurgebied ten goede. Waterstromen worden onderling optimaal uitgewisseld met ondersteuning van een Water service company (WASCO) en over het hele gebied wordt een tweede waternet voorzien van gebufferd regenwater en gezuiverd afvalwater.

Regenwater en Effluent water vervangen grondwater (Schilde)

In Schilde wordt de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie voorbereid. Drie nabijgelegen sportclubs zullen het effluent van die zuiveringsinstallatie gebruiken voor het onderhouden van hun sportterreinen. Het project steunt de bouw van een retentiekelder met een volume van 2.500 kubieke meter. Hierin zal ook regenwater van enkele bedrijven opgevangen worden. De drie sportclubs pompen op heden samen 72.000 kubieke meter water op. Dankzij dit project wordt dit kostbare grondwater binnenkort vervangen door een circulaire waterbron. 

EURILa: Efficiënte Uitwisseling van Regenwater tussen Industrie en Landbouw (Ieper)

Het EURILa project is een samenwerking tussen een landbouwbedrijf en twee nabijgelegen industriële bedrijven. Aanleiding van dit project zijn de uitbreidingsplannen van het bedrijf Soete Aluminium. Hierdoor moeten ze extra regenwater opvangen en bufferen, maar zelf kunnen ze het niet gebruiken. Het regenwater zal samen met het wateroverschot van een ander bedrijf via een pompsysteem doorgestuurd worden naar twee bufferbekkens op het landbouwbedrijf. In totaal komt dankzij het project op jaarbasis 8.000 kubieke meter water beschikbaar voor het landbouwbedrijf. Ook andere landbouwers uit de buurt zullen beroep kunnen doen op de waterbron. 

Steenovenstraat – Nijverheidsstraat (Ardooie)

Het komt steeds vaker voor dat het diepvriesgroentebedrijf D’arta uit Ardooie te weinig regenwater heeft waardoor ze moeten overschakelen op grondwater, aangevoerd oppervlaktewater uit de Leie of zelfs leidingwater. Het proeftuin droogte project zal het regenwater van aanpalende bedrijven naar de regenwaterbuffers van het groentebedrijf leiden. Er komt ook een extra buffer. Niet alleen wordt de regenwatervoorraad van D’arta op die manier aanzienlijk uitgebreid. Ook de terugkerende wateroverlast op het bedrijventerrein wordt aangepakt.   

Groevewater voor landbouw en industrie (Kortemark)

Ook het project ‘Groevewater’ is een samenwerking tussen landbouw en industrie. De kleigroeve van Wienerberger pompt jaarlijks zo’n 80.000 kubieke meter water op waarvan het maar een derde zelf kan gebruiken. De rest van het water vloeit af naar waterlopen in de omgeving. Dankzij het project wordt een nieuw bufferbekken aangelegd. Groenteverwerkend bedrijf Verduyn zal het water behandelen en gebruiken ter vervanging van leidingwater. Ook verschillende landbouwers uit de buurt zullen het groevewater aanwenden als irrigatiewater voor hun gewassen.  

Panquin (Tervuren)

Panquin in Tervuren is een gemengd ontwikkelingsproject. Er komen 105 appartementen, 4 kantoorunits en een hotel met 108 kamers. Op de site zal het water maximaal vastgehouden worden door het te delen en lokaal te hergebruiken. Hiervoor wordt een tweede waternet (huishoudwaternet) aangelegd op basis van regenwater. Het regenwater wordt centraal gebufferd via aaneengeschakelde ondergrondse hemelwaterbuffers en centraal gefilterd.  Via een water services company (WASCO) wordt het water herverdeeld over de volledige site voor toiletspoeling en om de wasmachine te voeden. Ook het douchewater van het hotel zal opnieuw gebruikt worden voor de toiletspoelingen in het hotel.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Blue Deal banner

Vlaamse relance banner

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.