Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Limburgse landbouw, Vlaamse waterbouw | Omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage

Limburgse landbouw, Vlaamse waterbouw | Omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage

In Pelt, Peer, Bocholt en Hamont-Achel (Limburg) werken een landbouwcoöperatie, Boerennatuur Vlaanderen, de Bodemkundige Dienst van België en enkele landbouwers samen aan de omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage op geschikte percelen. Meer dan 70 hectare landbouwgrond wordt weerbaarder tegen schade door droogte tijdens de zomer. In combinatie met het (her)plaatsen van meer dan 65 stuwtjes in afvoergrachten en kleine waterlopen stijgt het waterbergend vermogen in de regio aanzienlijk.

Wat is peilgestuurde drainage?

Een peilgestuurd drainagesysteem voert water niet continu af, zoals bij klassieke drainage het geval is, maar laat toe om water gericht te draineren op momenten wanneer het echt nodig is:

  • Wanneer de bodem bewerkt moet worden of
  • tijdens de oogst- en zaaiperiode.

Bestaande klassieke systemen kunnen op sommige locaties omgebouwd worden naar peilgestuurde drainage door het installeren van een verzameldrain. In een regelput aan het uiteinde van deze verzameldrain kan de uitvoer van het drainagesysteem worden geregeld. Zo kan de landbouwer zowel water afvoeren tijdens de veldwerkzaamheden als water vasthouden op het perceel wanneer het gewas dit nodig heeft.

Peilgestuurde drainage en stuwtjes

Boerennatuur Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van Vlaamse agrobeheergroepen, coördineert deze proeftuin samen met de Bodemkundige dienst van België. Door lokale landbouwers en agrobeheergroepen te bevragen konden percelen die geschikt zijn voor omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage worden geselecteerd. Percelen worden hierbij zoveel mogelijk gebundeld.

Naast het optimaliseren van drainagesystemen wordt ook ingezet op de plaatsing van stuwtjes in afvoergrachten en kleine waterlopen. Deze houden het water maximaal vast in het waterloopsysteem zodat de aanliggende percelen beter gewapend zijn tegen droogte.

Projectpaspoort

Waterwinsten

  • 3.585 m³ meer regenwatergebruik in plaats van grondwater
  • 10 tot 15 cm verhoging van het grondwaterpeil en peilen van de waterlopen
  • 32.265 m³ bijkomende infiltratie van regenwater

Initiatiefnemer

Agraco (Bocholt) ism Boerennatuur Vlaanderen vzw (Leuven) & Bodemkundige Dienst van België vzw (Heverlee), Melkveebedrijf Vangerven-Maas (Bocholt), Damen LV (Bocholt), François Achten (Neerpelt), Agrobeheergroepen Noord-Limburg

Ondersteunende Partners

Boerennatuur Vlaanderen vzw (Leuven) & Bodemkundige Dienst van België vzw (Leuven)

Financiering

Totale projectkost: 144.000 euro
Toegewezen subsidie: 108.000 euro

Contact: steve.meuris@boerennatuur.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.