Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Uitgraven vispaaigracht

Uitgraven vispaaigracht

18-02-2021
Deze week startte de aannemer met het uitgraven van de vispaaigracht ten noordoosten van het meer. Het plan is om vanuit deze vijver een 800 meter lange gracht aan te leggen, tot aan de jeugdhengelvijver ter hoogte van ’t Vloot.

In deze ondiepe en golfluwe gracht zal zich een weelderige oever- en watervegetatie ontwikkelen. Vissen kunnen via buisverbindingen vanuit het Schulensmeer in deze gracht zwemmen om zich voort te planten en voedsel te zoeken. Zo versterken we het visbestand in het gebied. De grond die vrijkomt zal gebruikt worden om een hoogwatervluchtplaats aan te leggen naast de Beckersvaart voor vee dat graast in het Schulensbroek.

De werken zullen enkele weken in beslag nemen. Tijdens de grondtransporten zet de aannemer continu een borstelmachine in om de fietsstraat zoveel mogelijk te vrijwaren van modder. Aan automobilisten en fietsers wordt gevraagd voorzichtig te zijn bij het passeren van de werkzone.

Tijdens de werkuren wordt er een omleiding voorzien voor wandelaars langs de Demerdijk. 

Foto van de werfborden ter hoogte van de fietsstraat  Foto van de veegmachine om de  fietsstraat proper te maken

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.