Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Afbeeldingen / dronebeelden update 08/10/2021 / Overzicht geulen longvormig

Overzicht geulen longvormig

Overzichtsfoto van geulen in de vorm van long

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.