Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / De Grote Opkuis / Sloop loodsen op domein Kievermont in Geel

Sloop loodsen op domein Kievermont in Geel

De stad Geel sloopt drie loodsen met een totale dakoppervlakte van 4.100 m² op het voormalig militair domein van Kievermont. Het domein kreeg een nieuwe invulling via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De loodsen kregen geen nieuwe functiebestemming. De zone wordt gebruikt om het bos uit te breiden.

De drie loodsen hebben een gezamenlijk volume van 28.274 m³. Daarnaast wordt ook de betonverharding rond de loodsen verwijderd tot tegen de interne weg 'Binnenblok'. Er is ook een waterreservoir met betonnen oevers dat wordt onthard en omgevormd tot een waardevolle poel. De gesloopte materialen wordt selectief getransporteerd en verwerkt.

Verloop van de werken

De werken zijn gestart in januari 2024. Eerste worden asbestplaten verwijderd, nadien verdwijnt de loods en wordt er onthard. 

Loodsen op het militair domein Kievermont in Geel

Loodsen op het domein Kievermont na verwijdering asbestplanten

Verwijderen van asbestplaten van de militaire loodsen

 Verwijderen van asbestplaten van de militaire loodsen ©Stad Geel

Voor meer informatie

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Voor meer informatie

Uitvoerder: Stad Geel
Contactpersoon: Vincent Grieten, 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.