Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / De Grote Opkuis / Sloop Beemdenhoeve en schuren in Geel

Sloop Beemdenhoeve en schuren in Geel

De provincie Antwerpen wil de Beemdenhoeve en bijhorende stallen, mestkelders, schuren en verhardingen slopen en ontharden. Het terrein zal worden afgewerkt tot maaiveldniveau zodat het terrein opnieuw voor landbouw gebruikt kan worden.

De gebouwen hebben een gezamenlijk volume van bijna 14.000 m³, de verhardingszone rond de hoeve heeft een oppervlakte van 4.200 m².

De Beemdenhoeve ligt aan de Koninghoefsedijk in Geel en is eigendom van de provincie Antwerpen. Ze was vroeger verbonden met de Hooibeekhoeve. Door reorganisatie van de Hooibeekhoeve als kenniscentrum voor de melkveeteelt, staat de Beemdenhoeve leeg.

Beemdenhoeve in Geel

De Beemdenhoeve aan de Koninghoefsedijk in Geel ©Provincie Antwerpen

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Voor meer informatie

Uitvoerder: Provincie Antwerpen
Contactpersoon: Gert Alen, gert.alen@provincieantwerpen.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.