Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / De Grote Opkuis / Opruimen en ontharden rond bedrijvenzone Umicore in Olen

Opruimen en ontharden rond bedrijvenzone Umicore in Olen

Stichting Kempens Landschap wil het openruimtegebied rond de bedrijfszone van Umicore landschappelijk opwaarderen. Het zal hiervoor constructies slopen en afval opruimen ter hoogte van de Koperstraat en de Hondsstraat in Olen. Ook exoten verdwijnen zodat inheems, gemengd bos kan ontstaan.

Rond de bedrijfszone van Umicore in Olen ligt een groen gebied met bossen en open ruimte. Vlakbij de woonkern van Sint-Jozef-Olen is zo’n 23 ha aan landbouwvelden omringd door houtkanten en bomenrijen. Het is sinds 2015 in erfpacht van de Stichting Kempens Landschap.

Tijdens de sloop en opruimwerken blijven waardevolle inheemse (loof)bomen gevrijwaard.

 

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Voor meer informatie

Uitvoerder: Stichting Kempens Landschap
Contactpersoon: Griet Limet, griet.limet@kempenslandschap.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.