Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / De Grote Opkuis / Ontharding van weginfrastructuur in Kasterlee

Ontharding van weginfrastructuur in Kasterlee

De gemeente Kasterlee onthardt op verschillende plaatsen overbodige weginfrastructuur voor regenwaterinfiltratie en vergroening van het (weg)beeld. De werken gebeuren in Groot Rees, Heesakkers en Dijkstraat , Kastanjelaan, Olmenlaan en Geelsebaan.

Heesakkers en Dijkstraat

Hier wordt de asfalt en fundering, borduren weggehaald, alsook de straatkolken van de oostelijke bypass ter hoogte van Heesakkers 40. De werken zijn reeds uitgevoerd.

Heesakkers voor de ontharding

Heesakkers voor de ontharding

Heesakkers na de ontharding

Heesakkers na de ontharding

Groot Rees

Hier wordt asfalt weggehaald van de noordelijke bypass, grenzend aan de woningen Grootreesdijk 1 en Kattenberg 92. 

Grote Rees voor de ontharding

Grote Rees voor de ontharding

Grote Rees na de ontharding

Grote Rees na de ontharding

Grote Rees na de ontharding

Geelsebaan of N19

De focus ligt hier op het opbreken van borduren met klinkerstroken of greppels met kasseistroken en straatkolken. De werken zijn bezig. 

Ontharding van de Geelsebaan of N19 in Kasterlee

Het openbreken van klinkerstroken langs de Geelsebaan of N19

Kastanjelaan

Hier ligt de focus op het opbreken van de zijstroken voor versmalling van de weg (1.250 m² ontharding).

Olmenlaan

Hier ligt de focus op het opbreken van parkeerplaatsen, zijstroken, borderen en straatkolken (1.983 m² ontharding)

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Voor meer informatie

Uitvoerder: Gemeente Kasterlee
Contactpersoon: Sander Jansens, sander.jansens@kasterlee.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.