Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proper water voor Dijle en Zenne dankzij Belini

Proper water voor Dijle en Zenne dankzij Belini

De laatste jaren is de waterkwaliteit van onze waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nog steeds nodig. De VMM stapte daarom in het Europese LIFE Belini-project om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren.

BELINI: wat en waarom?

Projectlogo BeliniDe VMM grijpt met Belini de opportuniteit om samen met zeven andere Belgische partners een ambitieus project op te zetten voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken. Het project omvat een groot aantal verschillende maatregelen die niet alleen de waterkwaliteit verbeteren, maar ook bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een beperking van het overstromingsrisico.

Het project wordt uitgevoerd binnen de grenzen van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. De bevolkingsdichtheid van dit gebied is één van de hoogste in Europa. Dit zet het watersysteem onder grote druk. Het hele gebied is gevoelig aan overstromingen. Bovendien wordt het oppervlakte -en grondwater in dit district ernstig beïnvloed door industrie en nutriënten en pesticiden uit intensieve landbouw. Dit maakt  het moeilijk om een goede watertoestand te verkrijgen.

Doel van het Belini-project

Het project is gefocust op het Foto Dijle Amerikalaan Leuvenstroomgebied van drie zijrivieren van de Schelde: het Zenne-, Dijle- en Demerbekken. Deze stroomgebieden zijn representatief voor het hele Scheldedistrict. Alle waterbeheerproblemen die typisch zijn voor het stroomgebied van de Schelde, zijn hier ook aanwezig: stedelijke druk, erosie,  druk uit de agrarische sector, hydromorfologische veranderingen, overstromingsrisico's, grondwaterverontreiniging, enz.

Een aantal acties hebben als doel om de verontreiniging uit de landbouw te verminderen en daardoor de waterkwaliteit te verbeteren. Andere acties verbeteren de hydromorfologische omstandigheden en hebben een positief effect op de hoeveelheid water. Daarnaast zijn er ook acties die de natuurlijke waterberging binnen het projectgebied verbeteren, waardoor het risico op overstromingen daalt. Alle acties hebben een positieve  invloed op de biodiversiteit in de waterlopen.

Kaart acties Dijle- en Zennebekken

Belini in Europa

LIFE Belini wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE Integrated Projects programma. Dit is een financieringsprogramma voor grootschalige en strategische leefmilieuprojecten. Via deze weg ontvangt het project ruim € 9 miljoen subsidie, goed voor 55% van het totaalbudget.

Projectpartners
België                       

Vlaamse Milieumaatschappij            

Leefmilieu Brussel

Service Public de Wallonië

Vlaamse Landmaatschappij

Provincie Vlaams-Brabant

De Watergroep

De Vlaamse Waterweg

HYDROBRU SCRL

Type project: Life Integrated Projects Programma

Looptijd van het project: 2017 - 2025

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.